Sovětská bratrská pomoc: dobové vysvětlení, proč Rudá armáda přepadla Polsko

rubrika: historické články / historické události, původně vyšlo: Národní listy - 1939, autor neuveden.
U příležitosti výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 vydáváme historický text z roku 1939, ukazující jak tehdejší český protektorátní tisk popisoval sovětskou invazi do Polska. Je zajímavé, jak se některé události a jejich vysvětlení od politiků v historii opakují.
Následující text pochází z roku 1939

Rozhlasový projev lidového komisaře pro zahraničí Molotova.

Moskva, 17. září. — Předseda sovětské vlády a lidový komisař pro zahraničí Molotov měl v neděli dopoledne projev rozšířený všemi sovětskými rozhlasovými stanicemi. V tomto projevu oznámil, že dnes ráno vstoupila Rudá armáda do východního Polska.

Lidový komisař pro zahraničí krátce vylíčil nový stav věcí, jak se vytvořil rychlým postupem německých vojsk ve východní Evropě, a bankrot dosavadního polského státního útvaru, který nastal. Molotov pravil:

Poslední fáze zhroucení Polska nabývala rázu stále hrozivějšího pro Sovětský svaz, jakožto stát s Polskem sousedící. Přesto Sovětský Svaz zůstal až do poslední hodiny neutrální, ale vývoji nemůže nyní již dále přihlížeti nečinně.

Kromě toho nemůže nikdo žádati na moskevské vládě, aby zůstávala lhostejna k osudu utlačovaného běloruského a ukrajinského obyvatelstva východopolského, jež Poláci zbavili všech práv.

Moskevská vláda považuje spíše za svou svatou povinnost nabídnouti obyvatelstvu západní Ukrajiny a západní Bílé Rusi, kmenově a pokrevně spřízněnému svou bratrskou ruku ku pomoci.

Se zřetelem na to dala sovětská vláda doručiti polskému velvyslanectví v Moskvě notu, ve které se oznamuje, že vrchní velitelství Rudé armády dostalo příkaz, aby sovětským vojskům dalo rozkaz, překročiti dosavadní sovětské hranice, aby vzala pod svou ochranu životy a majetek obyvatelstva západní Ukrajiny a západní Bílé Rusi. Sovětská vláda byla by mimo to vždy ochotna pomoci polskému národu, aby se dostal z hrozné katastrofy, v níž se octl dobrodružnou a nesvědomitou politikou své vlády.

Nota, odevzdaná již polskému velvyslanectví, se zároveň dává na vědomost všem vládám, s nimiž Sovět. Svaz udržuje diplomatické styky, a to s výslovným poukazem na to, že Sovětský Svaz má v úmyslu zachovávati vůči všem těmto státům i nadále svou politiku neutrality.

Rudá armáda — pokračoval Molotov — má nyní před sebou čestný úkol. Sovětská vláda jest si jista, že její vojska zdolají tento úkol v naprosté kázni a ve smyslu své slavné tradice. Obyvatelstvo Sovětského Svazu se vyzývá, aby armádu v tomto úkolu podporovalo poctivou a obětavou prací každého jednotlivce.

Molotov skončil těmito slovy: Všechno obyvatelstvo Sovětského Svazu stojí v této hodině za vládou a může pohlížeti vstříc novým, dosud neviděným úspěchům na poli pokojného budováni svého průmyslu a zemědělství, jakož i novým slavným činům Rudé armády na frontách boje.


Nástup sovětských vojsk do východního Polska, národně ruského, je událostí na níž zprávy posledních dnů již přímo připravovaly a kterou bylo třeba očekávati od té chvíle, kdy došlo k dohodě německo-sovětské.

Moskevská úřední notifikace vychází z té skutečnosti, že polský stát již neexistuje, rozpadnuv se pod zdrcujícími údery německé moci v pouhých deseti dnech.

Předevčírem ukázal již článek „Pravdy“ na hlubší příčiny tohoto tak náhlého rozpadu. Dlužno je hledati v různorodém národnostním složení a hrubém potlačování velkých menšin, zejména ukrajinské a běloruské.

Tyto národy, obývající končiny jedině ještě bývající z území někdejší polské velmoci, není možno považovat za obránce toho pořádku, který je utlačoval a který selhal. Ruská vláda prohlašuje přímo, že nemůže trpět, aby byli příslušníci lidu západní Ukrajiny a západní Bílé Rusi vydáni násilí a náhodám. Musí převzíti jejich ochranu.

Tím zůstává býti vůči Polsku neutrální, ale necítí se s ním proto ve stavu válečném, ježto neuznává dále žádné vlády v Polsku, vůči níž by měla nějaké závazky (smlouva o neútočení z r. 1932) a která by mohla míti a dodržovat nějaké závazky vůči Sovětskému Svazu.

Vláda moskevská nevstupuje tím také do války s žádným jiným státem a nemísí se do evropského konfliktu, který je v běhu. Je však jasno, že se tím mění podstatně závazky západních mocnosti vůči Polsku.

Kdyby Anglie (a Francie) chtěla dosud ručit za nezávislost a integritu Polska, musila by nyní i Sovětskému Svazu vypovědět válku.


poznámka Bejvávalo.cz:
Výše uvedený text vyšel v Národních listech dne 18. září v roce 1939. Bylo to tedy už v době vyhlášení »Protektorátu Čechy a Morava«, kdy byl český tisk zcela pod kontrolou německé moci.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1939, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
20. srpna 2020


Diskuze k článku „Sovětská bratrská pomoc: dobové vysvětlení, proč Rudá armáda přepadla Polsko“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nejčtenější články
za posledních 30 dní
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.