Schovat se v bouřce pod strom? Vědci zjistili, do kterých stromů blesk nikdy neuhodí a jste pod nimi v bezpečí!

rubrika: historické články / životní prostředí, příroda a zemědělství, původně vyšlo: Lidové noviny - 1935, autor ru
Každý ví, že schovat se v bouřce pod strom je špatný a životu nebezpečný nápad. Jak vám ale ukáže výzkum z roku 1935, tak to zdaleka neplatí pro všechny stromy. Zajímá vás, do jakých stromů blesk uhodí nejpravděpodobněji a do jakých stromů naopak blesk ani v nejsilnější bouřce neuhodí nikdy?
Následující text pochází z roku 1935

Do kterých stromů bije blesk?

Nikdo nepochybuje o tom, že blesk bije častěji do vysokých stromů než do volné země, ale již dlouho se také ví z lidové zkušenosti, že do všech stromů nebije hrom stejně často.

Zváště houževnatě se udržovala a udržuje v lidovém zvykosloví mnoha národů pověst, že oblíbeným stromem blesku je dub. A s tím snad též souvisela posvátná úcta, které se dub těšil u některých národu, v Evropě zvláště u starých Germánů.

Jiholondýnský botanický ústav se rozhodl zjistit, co je pravdy na tom, že blesk nebije do všech stromů stejně. Pod vedením dra S. T. Darka prováděl se po celé Velké Britanii soupis všech stromů, do nichž uhodil blesk.

Trvalo to tři roky, než tu úlohu zvládli, nyní však se již soupis dokončuje a anglický tisk se dovídá již nyní o některých hlavních výsledcích.

Podle toho se zdá, že jsou vskutku stromy dvojí; do jedněch blesk bije s oblibou, do druhých zřídka nebo vůbec ne.

Do dubu bije blesk, aspoň ve Velké Britanii, ze všech stromů nejčastěji.

Po něm následují jilmy, pak borovice, topoly, vrby a jasany, při čemž jsou zde strom v seřaděny podle procentuální početnosti bleskem stižených jedinců z celkového počtu jedinců toho druhu (odhadem).

Zato nenašel dr. Dark ani jeden buk, břízu, koňský kaštan nebo cesmínu, jež by byly bleskem jen škrábnuty.

Proto se odvažuje radit Britům, aby při bouři hledali ochranu klidně v bukové houštině nebo v křovině cesmínové, která u nás bohužel neroste.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1935, autor ru


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
16. července 2023


Diskuze k článku „Schovat se v bouřce pod strom? Vědci zjistili, do kterých stromů blesk nikdy neuhodí a jste pod nimi v bezpečí!“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.