Rok 1939: Slovácko po německé okupaci. Co se změnilo jako první?

původně vyšlo: Slovácké noviny - 1939, autor neuveden.
Okupace naší vlasti armádou Adolfa Hitlera se zdaleka netýkala jen Prahy a velkých měst v Čechách. Dobový článek ze smutného roku 1939 vás seznámí s tím, jak německá okupace probíhala na Slovácku, tedy na jihovýchodě Moravy.


Slovácko v historických dnech.

15. březen jistě nevymizí z paměti slováckého lidu. Bohatý událostmi a dojmy byl prožíván neméně intensivně na Slovácku než v kterémkoliv jiném kraji nynějšího protektorátu Čechy a Morava.

Již za časného rána na celém jižním Slovácku se nesla od úst k ústům zpráva: »Německé vojsko obsadilo Hodonín«. Brzy nato rachotil buben na vesnicích a obecní strážníci upozorňovali, že »před polednem přijde německé vojsko, a proto občané se žádají, aby zachovali klid«.

Vojáci sice nepřišli před polednem, do Kyjova se dostali až před večerem, ale přece přišli. Obyvatelstvo přijalo německé vojáky s vzorným klidem a jim posloužilo, bylo-li o tyto služby požádáno.

Okupace má své zvláštnosti. Předně v Kyjově na židovských obchodech objevily se červené židovské hvězdy a nápisy »Jüdisches Geschäft« (židovský obchod). Kdybychom si chtěli zabásnit, mohli bychom říci, že Kyjov se podobá nyní hvězdnému nebi, ovšem s výhradou, neboť hvězdy nejsou červené.

Na zámečku v Kyjově se nyní vyvařuje pro chudé a nezaměstnané. To zde také nebývalo. Ale největší zvláštnost je jistě ta, že úřední vyhlášky okupace jsou v jazyce německém a — slovenském!

Historické události se projevily zvýšeným zájmem slováckého lidu o zboží jakéhokoliv druhu. Obchody v pravém slova smyslu byly obleženy. Zvláště textilie a obuv šly na odbyt; Baťova prodejna v Kyjově již prvého dne byla vyprodána; zákazníci byli pouštěni do krámu jen po skupinách.

Ale přes to není zboží nedostatek; úřady se postaraly o doplnění zásob zboží a také koupěchtivá horečka již polevila.

15. březen proseděli lidé u radiopřijímačů. Mezi jinými zprávami zachytili jsme výzvu bratislavské stanice ke slováckému lidu. Jakási »Moravsko-slovenská společnost« vyzývala slovácký lid okresu brodského, hradišťského, strážnického, hodonského a kyjovského, aby utvořil v obcích národní výbory a tyto aby převzaly moc ve jménu slovenské vlády.

Opravdu jsme se této výzvě zasmáli, neboť zvláště po nynějších událostech nikdo ke Slovensku nechce býti připojen. Ona »Moravsko-slovenská společnost« je povedené sdružení, které nikdo na Slovácku nezná a zdá se, že bylo utvořeno teprve nyní k dosažení zvláštních účelů. Výzvu podepsali Jan Úprka a jakýsi p. Vávra, osoby širší veřejnosti slovácké neznámé.

Prohlašujeme ještě jednou důrazně: Moravští Slováci zůstanou věrni Moravě!


Původní zdroj historického článku:
Slovácké noviny - 1939, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
15. března 2022


Diskuze k článku „Rok 1939: Slovácko po německé okupaci. Co se změnilo jako první?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.