Rok 1939: Slovácko po německé okupaci. Co se změnilo jako první?

původně vyšlo: Slovácké noviny - 1939, autor neuveden.
Okupace naší vlasti armádou Adolfa Hitlera se zdaleka netýkala jen Prahy a velkých měst v Čechách. Dobový článek ze smutného roku 1939 vás seznámí s tím, jak německá okupace probíhala na Slovácku, tedy na jihovýchodě Moravy.


Slovácko v historických dnech.

15. březen jistě nevymizí z paměti slováckého lidu. Bohatý událostmi a dojmy byl prožíván neméně intensivně na Slovácku než v kterémkoliv jiném kraji nynějšího protektorátu Čechy a Morava.

Již za časného rána na celém jižním Slovácku se nesla od úst k ústům zpráva: »Německé vojsko obsadilo Hodonín«. Brzy nato rachotil buben na vesnicích a obecní strážníci upozorňovali, že »před polednem přijde německé vojsko, a proto občané se žádají, aby zachovali klid«.

Vojáci sice nepřišli před polednem, do Kyjova se dostali až před večerem, ale přece přišli. Obyvatelstvo přijalo německé vojáky s vzorným klidem a jim posloužilo, bylo-li o tyto služby požádáno.

Okupace má své zvláštnosti. Předně v Kyjově na židovských obchodech objevily se červené židovské hvězdy a nápisy »Jüdisches Geschäft« (židovský obchod). Kdybychom si chtěli zabásnit, mohli bychom říci, že Kyjov se podobá nyní hvězdnému nebi, ovšem s výhradou, neboť hvězdy nejsou červené.

Na zámečku v Kyjově se nyní vyvařuje pro chudé a nezaměstnané. To zde také nebývalo. Ale největší zvláštnost je jistě ta, že úřední vyhlášky okupace jsou v jazyce německém a — slovenském!

Historické události se projevily zvýšeným zájmem slováckého lidu o zboží jakéhokoliv druhu. Obchody v pravém slova smyslu byly obleženy. Zvláště textilie a obuv šly na odbyt; Baťova prodejna v Kyjově již prvého dne byla vyprodána; zákazníci byli pouštěni do krámu jen po skupinách.

Ale přes to není zboží nedostatek; úřady se postaraly o doplnění zásob zboží a také koupěchtivá horečka již polevila.

15. březen proseděli lidé u radiopřijímačů. Mezi jinými zprávami zachytili jsme výzvu bratislavské stanice ke slováckému lidu. Jakási »Moravsko-slovenská společnost« vyzývala slovácký lid okresu brodského, hradišťského, strážnického, hodonského a kyjovského, aby utvořil v obcích národní výbory a tyto aby převzaly moc ve jménu slovenské vlády.

Opravdu jsme se této výzvě zasmáli, neboť zvláště po nynějších událostech nikdo ke Slovensku nechce býti připojen. Ona »Moravsko-slovenská společnost« je povedené sdružení, které nikdo na Slovácku nezná a zdá se, že bylo utvořeno teprve nyní k dosažení zvláštních účelů. Výzvu podepsali Jan Úprka a jakýsi p. Vávra, osoby širší veřejnosti slovácké neznámé.

Prohlašujeme ještě jednou důrazně: Moravští Slováci zůstanou věrni Moravě!


Původní zdroj historického článku:
Slovácké noviny - 1939, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
15. března 2022


Diskuze k článku „Rok 1939: Slovácko po německé okupaci. Co se změnilo jako první?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.