Rok 1938: Mnichovská dohoda a české děti. Jak jim tuto zradu vysvětlit a dát jim naději do budoucna?

rubrika: historické články / historické události, původně vyšlo: Nejkrásnější země - 1938, autor Jan Novák.
Mnichovská dohoda a další události roku 1938 zasáhly celou naši zem. Jak ale tyto události popsat dětem, které zrovna prožívaly své dětství? Takto se o to pokusila kniha, která měla původně českým a slovenským dětem přiblížit krásy naší vlasti. Pár dní před jejím vydáním ale přišlo září 1938 a její autor proto musel do knihy napsat novou úvodní kapitolu, kterou vám přinášíme.
Následující text pochází z roku 1938

V nový život!

Drazí mladí přátelé, když se rodila tato kniha, stál celý národ v plné záři slunce. Čela vztyčená, hrudi vypjaté, postoj skalopevný, svaly proniklé jarou silou, mysle prodchnuté oprávněnou pýchou.

Ale tu náhle zavál mrazivý vítr od severu. Obloha se zachmuřila, sluneční záře pobledla, blesky na obzorech věstily strašlivou bouři.

A ta přišla — — —

Stáli jsme pevně. Čela vztyčená, hrudi vypjaté. Bily do nás blesky, příšerný rachot hromu ohlušoval naše duše se všech stran.

Stáli jsme však se zbraněmi v rukou, hotovi všichni bez rozdílu bojovati proti rozkaceným živlům nepřátelským, které se na nás hrnuly silou ohromující, hotovi bránit se do posledního dechu, do poslední kapky krve...

Zraky naše toužebně vyhlížely do dálav, dychtivy postřehnouti plamenný signál, který měl na nás volat:

„Stůjte pevně! Neklesejte! Braňte se! Jdeme vám na pomoc! Jdeme, jdeme — — —“

Byla však tma na obzorech. Plamenný příslib pomoci se nezažehoval.

Věřili jsme, doufali, spoléhali se: „Nemohou nás opustit! Jsou přece naši přátelé. Žije přece ještě věrnost a čest na světě! Přijdou, však oni přijdou!“

Nepřišli — — —

Místo nich přišel den 21. září, kdy jsme se dověděli, že jsme sami.

Na celém dalekém, širém světě sami. Že proti rozkacenému živlu bojovat nemůžeme, ba ani nesmíme.

Stáli jsme tu jako David, jemuž byl vyražen prak z rukou, proti obru, jehož pata již se zvedala, aby nás rozdrtila v prach a na prach — — —

Bylo dvojí: buď dát národ vybít, vyhubit, nebo národ zachovat pro doby příští. Moudří mezi námi rozhodli pro zachování národa.

Ale kalich hořkostí našich bylo nám vypiti do dna. Přišli nepřátelé a činili jako v evangeliu čteme: „Rozdělili sobě roucho mé a o můj oděv metali los.“

A tak jsme malí nyní. Naše hory, na které jsme tolik spoléhali, nemohly nás ubrániti. Naši přátelé, kterým jsme tolik důvěřovali, nás zradili. Mrtva je věrnost. Mrtva je čest.

Ale žije — národ! Třeba zmenšený, ožebračený, ve zmrzačených hranicích — ale žije, přece žije.

Vzpomeňte Bílé Hory! A dob po ní. Národ byl v propasti bídy a útisku. Vzpomeňte „Temna“ v osmnáctém století! Národ byl v hrobě.

A přece vstal, přece ožil, přece se vzkřísil.

Tak bude i s námi. Říkají, že jsme svým sebeobětováním zachránili mír celému světu. Je-li tomu tak, pak se nám musí dostati a také dostane spravedlnosti, o které se praví, že „nebesa proráží“.

Až se budete probírati stránkami této knihy, pomněte, že vám vypravuje, co bylo. Že je to kniha vzpomínek na dobu nedávno minulou. Byla psána v jaré a slunné pohodě. Měla pobavit, osvěžit, upoutat. Dnes je její úkol jiný. Má napomínat, pohádat, vybízet.

K čemu? K práci! Budujeme nový stát, svůj stát, v kterém chceme býti šťastni. Vy mladí budujete si nový svět.

A proto znovu: Čela vzhůru! Hrudi vypněte! Zarazte tvrdě paty do rodné půdy! Svalům dejte jarou sílu! Mysli prodchněte pevnou vůlí! A stále a stále pamatujte:

Byli jsme a budem!


Původní zdroj historického článku:
Nejkrásnější země - 1938, autor Jan Novák.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
29. září 2022


Diskuze k článku „Rok 1938: Mnichovská dohoda a české děti. Jak jim tuto zradu vysvětlit a dát jim naději do budoucna?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.