Rok 1936: Proč chtěli nacisté podporovat svatby mezi sportovci?

rubrika: historické články / sport, původně vyšlo: Národní listy - 1936, autor CEPS .
Letní olympijské hry v Berlíně v roce 1936 byly velkou propagandistickou akcí Adolfa Hitlera. Málo se ví, že olympiáda měla kromě propagandy sloužit i k nacistické snaze o zlepšení takzvané německé rasy. Dobový článek vám prozradí, proč měly být sportovní sňatky pro Německo tak důležité.
Následující text pochází z roku 1936

Sportovní sňatky v Německu.

Berlínská Olympiada dala podnět německému tisku ku nejrůznějším úvahám, z nichž některé zasluhují zmínky.

Šéf zdravotnického oddělení při ministerstvu vnitra ministerský rada dr. Gütt uveřejnil v „Deutsche medizinische Wochenschrift“ příznačný článek o vzájemných vztazích sportu, rasy a manželství Vývody článku jsou zajímavé.

V Německu je sice hlásán oficielní názor, že rasa je něco neměnného, ale dr. Gütt pokouší se ve svém článku dokázati, že jsou žádoucí pro zlepšení rasy t. zv. sportovní sňatky, i když působení sportu má své úzké hranice.

Význam tělesných cvičení záleží v tom, že zlepšují tělesný stav člověka. Toto dosažené zdokonalení není sice dědičné, neboť potomci jsou nuceni začínati znovu a dospěti dokonalosti pilným tělesným cvičením.

Přes to však sňatek sportovce a sportovkyně má z důvodů rasové hygieny velký význam, protože děti, třebas nezdědily dokonalosti, dědí příznivé založení ke sportovním výkonům. Je tedy politováníhodné, jestliže mladí sportovci nebo sportovkyně uzavírají sňatky, kde druhá strana je tělesně méně vyspělá.

Dr. Gütt zdůrazňuje dále ve svém článku, že pravá bojovnost mládeže nemůže býti vypěstována tělesným cvičením. Vůle k boji, jak ukázala světová válka, je vrozena. Za světové války nebylo ještě v Německu sportovního nadšení, ale byla vrozená statečnost. Zlatá medaile na olympijských hrách není ještě důkazem statečnosti a dokonce není důkazem vyšší

rasy. Teprve válka ukazuje, která rasa je vyšší a proto sportovci a sportovkyně, kteří hodlají vstoupiti ve sňatek, učiní dobře, přesvědčí-li se, zda předkové ženicha či nevěsty dovedli nejen pěstovati sport, nýbrž volati na frontě hurá!


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1936, autor CEPS .


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
9. května 2022


Diskuze k článku „Rok 1936: Proč chtěli nacisté podporovat svatby mezi sportovci?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.