Rok 1930: Ruská vláda na Ukrajině zabavuje majetek tisícům českých krajanů a vyhání je ze země

rubrika: historické články / životní prostředí, příroda a zemědělství, původně vyšlo: Národní listy - 1930, autor neuveden.
Tisíce českých zemědělců za časů ruských carů spojilo svůj život s Ukrajinou, aby tam pomohli povznést místní zemědělskou produkci. Bolševická revoluce v roce 1917 ale vše změnila. Historický článek z roku 1930 vám ukáže, s čím se naši krajané na Ukrajině i celém SSSR museli vypořádat.
Následující text pochází z roku 1930

Tisíce starých českých kolonistů na Rusi zbaveny majetku, připravují se na návrat do vlasti.

Není tomu dávno, co Německo bylo „vzrušeno osudem“ svých kolonistů v Povolží, kteří museli v důsledku nesnesitelného režimu sovětské vlády opustiti Rusko. Jak se dovídá ÚTK, očekává obdobný osud české a slovenské usedlíky na Rusi.

V těchto dnech došly do Prahy velmi znepokojující zprávy o těžkém postavení československých zemědělců - starých kolonistů, usídlených hlavně v západní Ukrajině. Kolonisté, nastěhovavší se do Ruska v osmnáctém — devatenáctém století na přání tehdejších panovníků (zejména Alexandra), aby povznesli ruské zemědělství a osídlili málo obydlené kraje v Ukrajině, založili tam postupem času řadu velkých obcí buďto ryze českých nebo s českou většinou.

Sovětská vláda provádí nyní kolektivisaci zemědělského hospodářství a nutí rolníky, aby svůj majetek odevzdali kolektivním organisacím.

Toto nařízení je pro české a slovenské kolonisty, kteří svá hospodářství vzdělávají nezřídka, již v třetí generaci, osudové. Pod ztrátou hrdla nesmí se mu protiviti a tak většina — úplně ochuzena — se rozhodla vrátiti se do první vlasti.

Jak se dovídá ÚTK, připravuje se na vystěhování z jediné obce Holendry — 42 rodin. Taktéž z jiných vesnic se chce české obyvatelstvo houfně odstěhovati a zahájilo již úřední cestou příslušnou akci. Je pravděpodobno, že na naše zemědělce čeká stejná křížová cesta, jakou se museli probíjeti němečtí kolonisté, nežli se dostali z Ruska.

Vrátí se jistě stejně zbědovaní a úplně ochuzení, neboť jejich majetek je „zkolektivisován“. Těžká práce a starost čekají naše zastupitelství v Rusku, jež je již dnes zahrnováno žádostmi o vydání pasů, a nepochybně také zahraniční ministerstvo v Praze.

Uvědomíme-li si, jaké starosti způsobila mnoha našim vládám řešení otázky Čechů a Slováků z Ruska, kteří hned po převratu rovněž ochuzeni se vrátili do republiky, pochopíme, co může znamenati nucený návrat starých kolonistů-zemědělců, zvyklých pracovati na své půdě.

Německo muselo upraviti poměry vrátivších se kolonistů zvláštním zákonem a opatřiti jim nové existence. Ani u nás nebude možno tomu se vyhnouti, ježto počet čsl. kolonistů na Ukrajině činí mnoho tisíc.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1930, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
17. srpna 2022


Diskuze k článku „Rok 1930: Ruská vláda na Ukrajině zabavuje majetek tisícům českých krajanů a vyhání je ze země“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.