Rok 1929: Neoprávněný odběr elektřiny není krádež!

rubrika: historické články / energetika, původně vyšlo: Národní listy - 1929, autor J. V.
Děsí vás prudce stoupající ceny energií? Článek z roku 1929 vás vezme do doby, kdy se technika rozvíjela rychleji než naše legislativa. Díky tomu v Čechách nastala situace, že neoprávněný odběr elektrické energie neporušoval žádné zákony a černý odběr elektřiny byl proto zcela legální.
Následující text pochází z roku 1929

Lze krásti elektřinu?

A jak! řekne jistě každý, kdo aspoň jednou si zafušoval do elektrotechniky, a ten, kdo se tímto „problémem“ zabýval podrobněji; vypočítá vám řadu způsobů, jak možno zadarmo opatřit si libovolné množství elektrické energie, počínaje zapojením bytového vedeni před elektroměrem a konče připojením bytového vedení přímo na vedení venkovní.

Ale přece nelze krásti elektřinu, vždyť vám to potvrdí instance, která pro všechny krádeže je rozhodující, totiž soudnictví. Podle trestního zákona lze ukrásti jenom věc movitou („kdo pro svůj užitek cizí movitou věc z držení někoho jiného bez jeho přivolení odejme, dopustí se krádeže“) a elektřina podle názoru našeho soudnictví a zejména podle judikatury nejvyššího soudu není movitou věcí, stejně jako movitou věcí není na př. ani vodní síla. Vždyť prý ani přírodní věda nerozřešila dosud spolehlivě podstatu elektřiny a není proto divu, že je tato otázka sporná i v soudnictví.

Přes veškeru úctu k zákonu a právu musí tento názor jistě překvapit, neboť je zřejmo, že je zde skutečně závažná mezera, která těžce poškozuje výrobce elektrické energie, ale je na prospěch těm, kteří elektrickou energii „neoprávněně odebírají“ a jež prostý lidský rozum musí považovat za zloděje.

Lze-li z rozvodného potrubí krásti vodu nebo plyn, pak lze jistě stejně dobře krásti elektřinu z rozvodného vedeni. Uvážíme-li, jak ostře trestá zákon černé radioamatéry a jak naproti tomu je benevolentní k černým odběratelům elektrické energie, vidíme jasně, že v našem zákonodárství jest jistá nesrovnalost.

Naše soudnictví samo to uznává, nemůže však „neoprávněný“ odběr elektřiny kvalifikovati jako krádež (nejvýše snad při dostatku důkazů jako podvod nebo poškození cizí věci), dokud nezasáhne sám zákon, jako se stalo na př. v Německu zákonem z r. 1900, stíhajícím bezprávné odvádění elektřiny.

Elektrárny mohou se proti krádežím proudu do jisté míry chrániti přísnými ustanoveními v podmínkách pro odběr elektrické energie. Ty však platí jen pro odběratele a zloděj proudu, který není regulérním odběratelem proudu, nemůže býti jimi postižen.

Je však zřejmo, že dnešní stanovisko judikatury, vyplývající z mezery v zákoně, je nadále neudržitelné, již s ohledem na veřejnou morálku, a nelze proto ani u nás již déle odkládali s tím, aby — podobně jako v jiných státech — bylo zákonem striktně a jasně stanoveno:

„Ve smyslu trestního zákona je elektřina věcí movitou.“

Dlužno dodati, že uvedený nedostatek našeho zákonodárství týká se vlastně jen zemi historických, na Slovensku a Podkarpatsku je vyrobená elektřina chráněna zákonem jako věc movitá. A lze doufati, že brzy tomu bude stejně i v celé republice, poněvadž chystaný nový trestní zákon výslovně prohlašuje za věc movitou také elektřinu a jinou přírodní sílu člověkem zachycenou.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1929, autor J. V.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
10. března 2022


Diskuze k článku „Rok 1929: Neoprávněný odběr elektřiny není krádež!“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.