Rok 1928: Hlad, negramotnost a násilí aneb skutečný život v Sovětském svazu

původně vyšlo: Národní listy - 1928, autor Bis.
Na dnešní den připadá výročí smrti Vladimira Iljiče Lenina. Jak se žilo v Rusku, které Lenin svou revolucí změnil na komunisty řízený Sovětský svaz? Zajímavý pohled na skutečný život tehdejších Rusů vám poskytne článek z roku 1928, který cituje několik událostí z oficiálního sovětského tisku.


Tři obrázky ze sovětského ráje.

Moskva eldorádo analfabetismu. - Ubohá úroveň žactva středních škol. — Bílé housky jen na lékařský předpis, jako lék. — Hlad v nejbohatším dříve kraji obilním. — Zapálená škola, z oposice vůči učitelům.

Sovětský tisk, vycházející pod přísnou komunistickou censurou, potírající neúprosně každou nepříznivou kritiku vlády a všeho sovětského režimu, tím spíš může platiti za věrné a spolehlivé zrcadlo běžných poměrů.

Neboť chtěj nechtěj odráží se v něm život se všemi svými hluhokými stíny, a fakta, která zaznamenává, sama o sobě staří dokonale, aby si nepředpojatý čtenář učinil úsudek. Aby dělal závěry, které v Moskvě samé a v redakcích sovětských novin jsou zakázány.

Proto bez dlouhých výkladů a bez kritických poznámek stůjte tu tři drobné obrázky z různého prostředí a různých krajů, vybrané ze sovětského tisku posledních dnů.

Přijímací zkoušky do středních škol v Moskvě na běžný školní rok 1928-29 přinesly výsledky, které jsou přímo k pláči — přiznává zpráva, otištěná nyní teprve v moskevské „Pravdě“. Průměrně jen asi 10% všech hlásících se žáků se ctí obstálo, ostatních 90% musilo býtí odmrštěno.

Poněvadž však neblahý výsledek vzbudil mnoho pozorností, ano pobouření, byla narychlo sestavena jakási revisní komise, která přezkoumala tyto výsledky a „z různých důvodů je tu a tam poopravila“: rozhodla se totiž ke shovívavějším posuzování výsledků, pokud šlo o kandidáty do škol středních, kteří ohledů zasloužili buď pro proletářský původ (!), buď pro zásluhy rodičů (!!) o revoluci a komunistický režim (!!), buď z jiných důvodů...

Tedy, jak viděti, a jak se nezastřeně přiznává, různé protekční důvody přiměly „revisní komisi“ k zamhouření jednoho, po případě obou očí. Ale i tato revisní komise ve své zprávě byla nucena připomenouti, že kandidáti středních škol šmahem. zejména v tak zvané „politgramotě". t. j. v občanské nauce v základních otázkách politických (totiž o všech krásách sovětského režimu) prokázali politováryšskou nevědomost!!...

Při všech ohledech „z různých důvodů“ tedy procento přijatých ze všech přihlášených stouplo na — 22. Z každého sta hlásících se žáků tady bylo nutno odmítnouti jich 78.

Jiný obrázek z poměrů zásobovacích: v Charkově, hlavním městě Ukrajiny, jež platila vždycky za nejžírnější kraj carského Ruska za carského režimu, nedostatek zásobováni pociťuje se nejsilněji.

Již od konce září chléb i mouka vydávají se jen na knížky spotřebitelských družstev, jež zásobují obyvatelstvo, které nemá protekce a peněz. Neboť za peníze a pod rukou dostane se ovšem nejen černý chléb, nýbrž i luxusní pečivo, jenže dopřát si ho mohou jen bohatí a silní.

Teprve, když v listopadu vypukly četné nemoci, zvlášť epidemické katary žaludku a střev, uznalo se, že pekárny musí dodávati jen bílý chléb — ovšem jen ve velmi malém množství. A tak — podle úřední zprávy charkovského „komunisty“ — bílý chléb se vydává třikrát týdně, ale pouze — na lékařský předpis, potvrzený některou z místních buněk komunistických.

A do třetice ze života sovětské mládeže, která tvoří zvlášť bohatou a poučnou kapitolu v dnešních poměrech sovětského Ruska, ze života onoho dorostu, jenž znamená naději budoucnosti.

„Pravda“ otiskla poplašný dopis z Tveru, tedy z velkého a významného průmyslového města evropského Ruska, nikoli snad z nějakého zapadlého kouta či z Dálného Východu. kde jsou mravy trochu divoké na evropský vkus:

„Komsomolci“ (členové „Svazu komunistické mládeže“, tedy nejvlastnější naděje a pýcha sovětského režimu, pravověrný komunistický dorost!) spálili tam školu. Podpálili jí tak dovedně, že velká školní budova do základů vyhořela. A truchlivou zvěst citovaný list doprovází podrobnostmi velmi živými.

O zapálení se tito drobní junáci pokusili několikrát bez úspěchu: přišlo se na to brzy a oheň byl v zápětí udušen. Ale „pevné vůli, svazu ušlechtilé...” atd. nakonec přece jen se podařilo. Oheň založen na několika místech současně a v takovou dobu, kdy dozoru nebylo, takže se dílo podařilo dokonale.

Věc přísně vyšetřována, ukázalo se však, že pachatelé jsou uvědomělí komunisté, horliví vesměs stoupenci Stalinovi, a nerozumného činu se dopustili jen z „nerozmyslné oposice vůči učitelům a některým členům místního sovětu“ — jistě omluva, či aspoň vydatná polehčující okolnost tady je Sotva se jim tedy co vážného stane. Copak jest o jednu školu!


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1928, autor Bis.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
21. ledna 2021


Diskuze k článku „Rok 1928: Hlad, negramotnost a násilí aneb skutečný život v Sovětském svazu“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.