Rok 1924: Jak ruský kníže viděl současnost a budoucnost bolševického Ruska

rubrika: historické články / historické události, původně vyšlo: Národní listy - 1924, autor neuveden.
Zajímá vás, jak se podle bývalé ruské šlechty změnila situace běžných lidí v Rusku po převzetí vlády Leninem? Nabízíme vám zajímavý pohled ruského knížete Nikolaje Nikolajeviče Romanova, jak ho v roce 1924 zveřejnil tehdejší tisk.
Následující text pochází z roku 1924

Velký kníže Nikolaj o poměrech v Rusku.

Nynější stav Ruska možno charakterisovati jako vládu libovůle, nezákonnosti, teroru, násilností, daňového útisku, občasných hladomorů, znesvěcených chrámů, trestů smrti a vyhnanství, pronásledování.

Tak popsal velký kníže Nikolaj Nikolajevič dopisovateli „Associated Press“ nynější situaci v Rusku. „Bolševici“, pravil, „ukládají o samu duši ruského národa; chtějí vykořeniti všecky základy náboženské a mravní. Ale mravní úpadek bolševické autority je zřejmý.

Je nesnadno viděli do budoucna, ale jedna věc je jasná: má-li býti Rusko zachráněno před definitivním rozkladem, musí býti zbaveno bolševického jha.

Nevíme ani kdy ani jak se to stane, ale otázky ty mohou býti rozřešeny jen na ruské pudě. Mír, rovnost pořádek musí přijití místo despotismu. Nová vláda musí býti inspirována myšlenkou národní, bez ohledu na třídy a sváry.“

„Země, které nabyli mužíci, nesmí jim býti odňata, ale mužíci sami budou nespokojeni a neklidni tak dlouho, dokud jim půda nebude přiřknuta pevnou a nespornou vládní mocí.“ Záměna rudé armády za národní ruskou armádu dá se dle mínění velkého knížete provésti poměrně lehko.

„Dostávám každodenně“, končil Nikolaj Nikolajevič svůj projev, „dojemná svědectví důvěry. Nechci nic pro sebe, a jak se sluší na starého vojína, jsem hotov dáli své síly i život, abych posloužil své vlasti, když mne povolá.

Ale nepokládám za možné vystoupiti ze své samoty, dokud nebudu míti zřejmých důkazů, že rozhodná hodina udeřila, a že hlas ruského národa mne volá a žádá, abych vynaložil všecky síly na jeho osvobození z jařma útisku.“


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1924, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
30. října 2020


Diskuze k článku „Rok 1924: Jak ruský kníže viděl současnost a budoucnost bolševického Ruska“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.