Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Rok 1920: Nečekaný jazykový problém, který na Slovensku vznikl při budování republiky

původně vyšlo: Národní listy - 1920, autor neuveden.
Čeština a slovenština jsou natolik podobné jazyky, takže si Češi a Slováci i bez znalosti druhého jazyka dokáží skvěle rozumět. Přesto při vzniku Československa docházelo na Slovensku k vážnému problému, vzniklého z neznalosti jazyka. Článek z roku 1920 vám o tom prozradí víc.


Co nám radí Slováci.

Kdo se, byť přechodně, zdržuje na Slovensku, nutně pozná, na jak slabých nohou stojí jeho soudnost a pozorování, pokud se opírají jen o „pražskou“ orientaci.

Slováci rostli za jiných podmínek než my, jejich národní vývoj má sice mnoho obdob s naším, ale při tom tolik svého, bolestného, jedinečného, že vůči němu nevystačíme s obvyklou přímočarostí nebo radikálností, jakou si přivážíme z méně krásných a za to šťastnějších, vážnějších a za to méně nebezpečných Čech.

Průměrný náš krajan div že nevyčítá Slovákovi, že umí mluvit maďarsky — zapomíná prostě, do jakých škol mu bylo chodit, a nedbá dobře míněných rad mnohého slovenského inteligenta, jakou škodou je, že čeští úředníci na Slovensko vyslaní neovládají maďarštiny a ani se nepokoušejí vniknou ti do jejích základů.

Právem upozorňují Slováci na to, jak beztrestně může bujeli maďarská a maďaronská agitace, není-li kontrolována dozorčími orgány, před kterými by nebylo lze užívat tajného dorozumívacího prostředku a které by mohly stopovat aspoň politickou literaturu, tištěnou maďarsky.

Vydali-li Němci v Čechách kdysi heslo „Deutsche, lernet čechisch“, nečinili to dojista z lásky k naši kultuře, nýbrž z důvodů politických: ze stejných příčin měli bychom my vštěpovati zásadu, aby Češi na Slovensku neopovrhovali studiem jazyka, který, ať je nám to milé nebo ne, měl takovou důležitost pro minulost Slovenska a který dnes slouží k propagaci myšlenek nebezpečných našemu státu!


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1920, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
11. června 2021


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.