Rok 1920: Nečekaný jazykový problém, který na Slovensku vznikl při budování republiky

rubrika: historické články / historické události, původně vyšlo: Národní listy - 1920, autor neuveden.
Čeština a slovenština jsou natolik podobné jazyky, takže si Češi a Slováci i bez znalosti druhého jazyka dokáží skvěle rozumět. Přesto při vzniku Československa docházelo na Slovensku k vážnému problému, vzniklého z neznalosti jazyka. Článek z roku 1920 vám o tom prozradí víc.
Následující text pochází z roku 1920

Co nám radí Slováci.

Kdo se, byť přechodně, zdržuje na Slovensku, nutně pozná, na jak slabých nohou stojí jeho soudnost a pozorování, pokud se opírají jen o „pražskou“ orientaci.

Slováci rostli za jiných podmínek než my, jejich národní vývoj má sice mnoho obdob s naším, ale při tom tolik svého, bolestného, jedinečného, že vůči němu nevystačíme s obvyklou přímočarostí nebo radikálností, jakou si přivážíme z méně krásných a za to šťastnějších, vážnějších a za to méně nebezpečných Čech.

Průměrný náš krajan div že nevyčítá Slovákovi, že umí mluvit maďarsky — zapomíná prostě, do jakých škol mu bylo chodit, a nedbá dobře míněných rad mnohého slovenského inteligenta, jakou škodou je, že čeští úředníci na Slovensko vyslaní neovládají maďarštiny a ani se nepokoušejí vniknou ti do jejích základů.

Právem upozorňují Slováci na to, jak beztrestně může bujeli maďarská a maďaronská agitace, není-li kontrolována dozorčími orgány, před kterými by nebylo lze užívat tajného dorozumívacího prostředku a které by mohly stopovat aspoň politickou literaturu, tištěnou maďarsky.

Vydali-li Němci v Čechách kdysi heslo „Deutsche, lernet čechisch“, nečinili to dojista z lásky k naši kultuře, nýbrž z důvodů politických: ze stejných příčin měli bychom my vštěpovati zásadu, aby Češi na Slovensku neopovrhovali studiem jazyka, který, ať je nám to milé nebo ne, měl takovou důležitost pro minulost Slovenska a který dnes slouží k propagaci myšlenek nebezpečných našemu státu!


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1920, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
11. června 2021


Diskuze k článku „Rok 1920: Nečekaný jazykový problém, který na Slovensku vznikl při budování republiky“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.