Rok 1918: Bylo stržení Marianského sloupu protestem proti církvi?

rubrika: historické články / historické události, původně vyšlo: Národní listy - 1918, autor neuveden.
Zboření Marianského sloupu v Praze, ke kterému došlo v revolučních časech při vzniku naší republiky, je dnes často vykládáno jako čin namířený proti církvi a náboženství. Bylo tomu ale skutečně tak? Článek z roku 1918 vám na to přinese odpověď.
Následující text pochází z roku 1918

K nedělnímu stržení Marianského sloupu.

Z Národního výboru se sděluje: Na Staroměstském náměstí byl včera večer bez vědomí N. V. stržen Marianský sloup.

Bylo zjištěno, že strhovatelé nezamýšleli dotknouti se tímto činem náboženských citů katolíků, nýbrž chtěli v Marianském sloupě strhnout symbol poroby a hanby, domnívajíce se, že pomník tento byl vztyčen na pamět zkázy české samostatnosti po bitvě bělohorské.

Naproti tomu nutno dle pravdy a historie vytknout, že Marianský sloup není v žádné souvislosti s bitvou bělohorskou, zejména s popravou českých mučenníků na náměstí Staroměstském, nýbrž že byl zbudován teprve 30 let po bitvě bělohorské a to na památku, že Praha jest českým lidem obhájena před vpádem vojska švédského.

N. V. proto želí, že z tohoto historického nepochopení byl v Praze zničen pomník, jenž po stránce umění barokního patřil k nejvzácnějším pomníkům toho druhu ve střední Evropě, a že tím bylo také bolestně dotčeno citů náboženských.

N. V. vyslovuje při této příležitosti důtklivý příkaz, aby od dalšího násilného ničení pomníků, ať jsou jakéhokoli druhu a jakékoli historické tradice, bylo upuštěno a aby v žádném případě, kde není výslovného zmocnění N. V., nic podobného podniknuto nebylo.

N. V. jest povinen poukázati také, že bude nejvyšším statkem morálním, když ve státě československém bude za všech okolností zachována naprostá svoboda všech jeho složek, svoboda smýšlení i víry všech jeho příslušníků.

Zásada svobody vylučuje každé násilí, což dlužno zdůraznit zejména v této chvíli, vzhledem k vývoji poměrů na Slovensku, jež se utváří způsobem pro celý národ radostným a šťastným, a této dnešní jednoty národa jest nutno dbáti dnes tím více, aby dovršeno bylo dílo celým národem tak slavně i svorně započaté.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1918, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
9. února 2021


Diskuze k článku „Rok 1918: Bylo stržení Marianského sloupu protestem proti církvi?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.