Rok 1912: Budeme místo uhlí spalovat obilí?

původně vyšlo: Řeznické noviny - 1912, autor Horník.
Celá Evropa dnes řeší vážné energetické problémy, zapříčiněné ruskou válkou na Ukrajině. Hledání alternativních zdrojů energií místo plynu a uhlí ale není nic nového. Článek z roku 1912 vás seznámí s tím, jak může být z energetického hlediska výhodné topit obilím nebo kukuřicí.


Nová náhrada za uhlí.

Návrh, aby se obilím topilo, zní snad na první poslechnutí poněkud směle, nelze ho však jako nesmyslný zamítnout.

Roste-li v některých krajinách tolik kukuřice, že ji všechnu nelze zužitkovat a že se zbylá část kazí, je pochopitelno, když se pomýšlí na jiný způsob zužitkování. Dle bulletinu mexické hospodářské společnosti konaly se ve Spojených státech fakticky pokusy na zužitkování kukuřice k topení.

Náhodou bylo totiž pozorováno, že při spalování většího množství kukuřice vyvinuje se velmi mnoho uhelného plynu. Tato okolnost vedla k myšlence dobývat při spalování kukuřičných klasů plyn. K tomu účelu bylo použito podobných aparátů, jaké slouží při výrobě svítiplynu, jenže retorty byly naplněny místo uhlím klasy kukuřičnými a slámou kukuřičnou.

Při tom dospělo se k zajímavému výsledku: ve zbytcích, spálením vzniklých, byl rozpoznán znamenitý koks, kterému koks z kameného uhlí nic neodevzdá. Plyn, z klasů a slámy dobytý, má prý větší výhřevnost než obyčejný svítiplyn.

Výroba je prý tak laciná, že prý se na ni pomýšlí ve všech krajích, kde se dá kukuřice snadno a lacino získat. Při tom se počítá s velkou spotřebou plynu při pohonu motorů k účelům hospodářským.


Původní zdroj historického článku:
Řeznické noviny - 1912, autor Horník.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
6. dubna 2022


Diskuze k článku „Rok 1912: Budeme místo uhlí spalovat obilí?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.