Rok 1910: Zaostalá Čína se čím dál víc přibližuje modernímu světu

původně vyšlo: Národní listy - 1910, autor neuveden.
Čína byla po staletí velmi zaostalá a před světem uzavřená země. Zhruba před sto lety se vše ale začalo radikálně měnit a Čína se z řady ohledů začala radikálně přibližovat zemím v Evropě. Článek z roku 1910 vám o této změně prozradí víc.


Obrozování Číny.

Krokem nejpomalejším, ala přece, nastupuje i Čína na cesty, které znamenají přerod od absolutismu k moderním zřízením konstitučním.

Styk pomořský s Evropou, vnikání evropské kultury do hlavních středisk Číny a nejvíce rozmach „poevropštěného“ Japonska a zánik samostatnosti Koreje způsobuje, že tisíciletími udomácněný konservatismus konečné sám nevzpírá se boření „čínské zdi“ a dovoluje otvírání oken do Číny.

Při povahovém konservatismu Číňanů není ovšem myslitelno, že by stará Čína na ráz nechala si uříznout svůj pra starý cop; proto také není ani pomyšlení na zavedení ani takového stupně konstituce v Číně, jaké se těší pokročilejší žluťoch japonský.

Ale počátky konstitučního života již se ukazuji a postup, vedoucí k zmodernisování Číny, již asi nic nezastaví. Čína má už svůj senát; s hlediska konstitučního vývoje evropského zřízení senátu může snad být přijímáno s úsměvem, ale v Číně zrovna zřízení senátu jako prvku ústavního, z něhož mohou se roditi další instituce ústavní, odpovídá patriarchálnímu rysu společnosti.

Proto Číňané uvítali zřízení senátu a slavnostní jeho ustavení takovým slavnostním způsobem a doprovodili tuto událost tak dalekosáhlými nadějemi, o nichž v posledních dnech telegrafické zprávy dostatečně informovaly.

Senát čínský jest shromážděním nejstarších a nejzkušenějších mezi syny říše nebes a toto jeho složení odpovídá duchu samosprávy čínské, o niž dosud Evropa má buď nijaké ponětí, nebo informace nedostatečné.

Nebude proto zbytečno, zacitujeme-li o této věci velmi informovanou stať ze šanchajského dopisu „Frankfurter Zeitg.“, z které se dovídáme o čínské samosprávě toto: „Při poměrně malém počtu mandarinů jest samosprávě ponecháno daleko větší pole působnosti, než v západních zemích je známo.

Již od nejstarších dob datuje se mrav, že v každé obci nejstarší, zachovalé a ještě statné osobnosti tvořily jistý druh kolegia, jemuž se mladí lidé dobrovolně podřizují. Se zřízením senátu navazuje se na něco již známého: zřizujeť se tu ve velkém to, co v malém i v těch nejmenších vesnicích dávno již jest."

Hlas německého listu by tedy potvrzoval, že při přerodu Číny postupuje se s náležitě moudrým ohledem na individualitu lidovou, v čemž spočívá záruka, že senát čínský dá později Číně i řádnou ústavnost s parlamentem.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1910, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
30. ledna 2023


Diskuze k článku „Rok 1910: Zaostalá Čína se čím dál víc přibližuje modernímu světu“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.