Rok 1910: Zaostalá Čína se čím dál víc přibližuje modernímu světu

rubrika: historické články / historické události, původně vyšlo: Národní listy - 1910, autor neuveden.
Čína byla po staletí velmi zaostalá a před světem uzavřená země. Zhruba před sto lety se vše ale začalo radikálně měnit a Čína se z řady ohledů začala radikálně přibližovat zemím v Evropě. Článek z roku 1910 vám o této změně prozradí víc.
Následující text pochází z roku 1910

Obrozování Číny.

Krokem nejpomalejším, ala přece, nastupuje i Čína na cesty, které znamenají přerod od absolutismu k moderním zřízením konstitučním.

Styk pomořský s Evropou, vnikání evropské kultury do hlavních středisk Číny a nejvíce rozmach „poevropštěného“ Japonska a zánik samostatnosti Koreje způsobuje, že tisíciletími udomácněný konservatismus konečné sám nevzpírá se boření „čínské zdi“ a dovoluje otvírání oken do Číny.

Při povahovém konservatismu Číňanů není ovšem myslitelno, že by stará Čína na ráz nechala si uříznout svůj pra starý cop; proto také není ani pomyšlení na zavedení ani takového stupně konstituce v Číně, jaké se těší pokročilejší žluťoch japonský.

Ale počátky konstitučního života již se ukazuji a postup, vedoucí k zmodernisování Číny, již asi nic nezastaví. Čína má už svůj senát; s hlediska konstitučního vývoje evropského zřízení senátu může snad být přijímáno s úsměvem, ale v Číně zrovna zřízení senátu jako prvku ústavního, z něhož mohou se roditi další instituce ústavní, odpovídá patriarchálnímu rysu společnosti.

Proto Číňané uvítali zřízení senátu a slavnostní jeho ustavení takovým slavnostním způsobem a doprovodili tuto událost tak dalekosáhlými nadějemi, o nichž v posledních dnech telegrafické zprávy dostatečně informovaly.

Senát čínský jest shromážděním nejstarších a nejzkušenějších mezi syny říše nebes a toto jeho složení odpovídá duchu samosprávy čínské, o niž dosud Evropa má buď nijaké ponětí, nebo informace nedostatečné.

Nebude proto zbytečno, zacitujeme-li o této věci velmi informovanou stať ze šanchajského dopisu „Frankfurter Zeitg.“, z které se dovídáme o čínské samosprávě toto: „Při poměrně malém počtu mandarinů jest samosprávě ponecháno daleko větší pole působnosti, než v západních zemích je známo.

Již od nejstarších dob datuje se mrav, že v každé obci nejstarší, zachovalé a ještě statné osobnosti tvořily jistý druh kolegia, jemuž se mladí lidé dobrovolně podřizují. Se zřízením senátu navazuje se na něco již známého: zřizujeť se tu ve velkém to, co v malém i v těch nejmenších vesnicích dávno již jest."

Hlas německého listu by tedy potvrzoval, že při přerodu Číny postupuje se s náležitě moudrým ohledem na individualitu lidovou, v čemž spočívá záruka, že senát čínský dá později Číně i řádnou ústavnost s parlamentem.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1910, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
30. ledna 2023


Diskuze k článku „Rok 1910: Zaostalá Čína se čím dál víc přibližuje modernímu světu“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.