Rok 1910: Nechceme pokrok! Jen ať všechno zůstane tak, jak to bylo dřív

rubrika: historické články / věda a výzkum, původně vyšlo: Boj kultury a předsudku - 1910, autor neuveden.
Zdá se vám, že lidé často odmítají nové myšlenky a místo toho jen vzpomínají na „staré dobré časy“? Nejste jediní, kdo má ten pocit. Níže si můžete přečíst zajímavý názor na téma lidský rozum a předsudky z roku 1910. Za těch více jak sto deset let se viditelně mnoho nezměnilo.
Následující text pochází z roku 1910

Vláda předsudku.

Lidský rozum bývá obvykle nazýván světlem, které proniká všemi mraky jsoucna i neznáma, které strhává mlhavé závoje všech přírodních tajů, které má absolutní poznávací schopnost třídili pravdu od nepravdy — světlem, které nikdy neopouští vůli, vedouc její činorodé složky vítězným pochodem za lepším zítřkem lidstva.

Králem, který člověčenstvu panuje, aby nezabředlo ve tmách stagnace, ale aby pokračovalo, zužitkujíc stonásobně všechny hřivny ducha, získávajíc z jediného vybojovaného úspěchu lidské myšlenky na tisíce podnětů k novým výbojům duševním.

Zrnkem, jež do úrodné pudy zaseto vzklíčí, naroste a uzraje v bohatou žeň budoucnosti. Plamenem, jenž se všech stran sesilován, živen a podporován slije se v mohutný plápol očisťujícího i obrodného zápalu všeho lidstva, sbratřeného ve znamení pokroku — —

Kam sáhají hranice hádavého lidského ducha? Kde staneme jednou, vedeni odvěkou silou osvobozeného rozumu lidského? Je zde možno odpovědět?

Či nelze pokračující kulturu srovnati s rozvinujícím se ramenem obrovské spiraly, jejíž jádro tkví v naší minulosti a jejíž konec v cyklonickém víru letí nezadržitelně vpřed?

Hle, sny — ideály o síle osvobozeného rozumu lidského.

A skutečnost? — — — Skutečnost pláče.

Světlo lidského rozumu zastírají namnoze posud temné mraky. A přece často i tu rozum lidský ještě spoléhá přílišně na svou vlastní sílu. Jest někdy velice stísněný a ve vlastní své hrdosti nechce se k tomu přiznat.

Jest někdy uzounce omezený jako hrášek, přece však se rád uzavírá železnými závorami soběstačnosti. Nedovede, ba ani nesnaží se vnikat do cizích názorů — kterak potom chcete, aby je dovedl připouštět?

Odmítá a neuznává za pravdu žádné cizí mínění. Co by dělal s brakem, který se mu nehodí do krámu? Naopak — novoty ho rozčilují, rád by je popřel a přešel přes ně ku své hluboce vyšlapané cestičce. Vy mu z ní chcete pomáhat?

Vy mu chcete svými novotami nadlehčovat jeho břemeno, pod nímž klopýtá? K smíchu! Jděte mu s novotami! On jde tudy, kudy se jiní vlíkli, otročí těmže předsudkům, kterým oni otročili. Na svůj vlek již si tak navykl, že ani necítí jeho tíži.

Společná organisace všelidského sbratření na poli duševního pokroku rozpadá se tak v hrstku jednotlivců, rozsetých mezi nechápajícími davy.— — —

Vždycky, vždycky, jak dí Flammarion, jsou spíše lidé „nakloněni k tomu, popírati, co zdá se pravdě nepodobné, čeho neznají, čeho nepochopují.“

Čili — řekněme si to jinými slovy: lidé dobrovolně trvali vždy pod vládou všech možných předsudků a trvají namnoze v této vládě tmy doposud.


Původní zdroj historického článku:
Boj kultury a předsudku - 1910, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
4. října 2022


Diskuze k článku „Rok 1910: Nechceme pokrok! Jen ať všechno zůstane tak, jak to bylo dřív“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.