Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Rok 1908: Proč se salámy krájí šikmo? Věda na to hledala odpověď

původně vyšlo: Lidové noviny - 1908, autor neuveden.
Máte pocit, že některé vědecké výzkumy zkoumají absolutní zbytečnosti? V tom případě vás určitě zaujme a pobaví výzkum na téma stylu krájení salámů, který na toto téma v roce 1908 provedla skupina německých profesorů. Myslíte, že dnes by byl výsledek stejný?


Proč se krájejí salámy obyčejně na křivo?

Tuto důležitou otázku předložil své doby prof. Fechtner shromáždění německých profesorů v Lipsku a tito vrhli se na ni s právě německou důkladností.

Dr. Mises snesl ve svých »Drobných spisech« jejich různé odpovědi. Znějí takto:

1. Poněvadž je šikmý řez nejpřirozenější; neboť teprve mezi nesčetnými řezy vydaří se jeden rovný.

2. Poněvadž připouští okrouhlý řízek obavu, že se odkutálí.

3. Poněvadž je tvar elipsovitý lahodnější, ač není-li naopak právě proto lahodnějším, že upomíná na řízek salámu.

4. Poněvadž je elipsovitá podoba přiměřenější podlouhlému směru jelita.

5. Poněvadž jsou řízky eliptické vydatnější.

6. Poněvadž dle mechanických poměrů jelita k ruce ono snáze šikmo, než rovno rozkrojiti lze.

7. Poněvadž budí elipsa co křivka vyššího stupně větší zálibu nežli kruh.

8. Třeba rozeznávati: Jelito krájí se snáze na rovno, jitrnice na křivo, poněvadž je jelito pevnější.

9. Hospodyně chce šikmým řezem hostu dokázati, že je salám její veskrze dobrý.

10. Rovný řez má do sebe cosi násilného; šikmý řez má povahu jemnější a ženy milují vše jemné.

11. Poněvadž z okrouhlých řízků špek snáze vypadává než z eliptických.

12. Tenký řízek, na křivo z válcovitého tělesa vykrojený, poskytuje oku při stejné tloušťce v okraji více plochy a daří se proto lépe než rovný.

13. Z ohledů na konečky jelita. Při krájení na rovno stávají se řízky na konci menšími; při šikmém řezu je nerovnost tato méně nápadná.

14. Ženy činí to mužům na vzdory, poněvadž vědí, že milují tito rovné.

15. Není pravda, že se krájejí salámy obyčejně na křivo; má žena a dcera řežou je právě tak často na rovno, jako šikmo. K poslednímu náhledu přidala se většina shromážděných profesorů.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1908, autor neuveden.




datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
16. listopadu 2020


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.




Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz




Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.