Rok 1902: Velké změny rybářského řádu aneb co, kdy a jak se smí chytat

původně vyšlo: Národní listy - 1902, autor neuveden.
Rybaříte? Máte rybářský lístek a poctivě dodržujete všechny body rybářského řádu? Článek z roku 1902 vás seznámí se změnami, které tehdy pro rybáře začaly platit. Zajímá vás, jak to tehdy bylo třeba s dobou hájení, s chytáním pstruhů nebo s prodejem raků?


Změny rybářského zákona.

Píše se nám: Český zemský lovecký a rybářský spolek v Praze, založený r. 1896 a přetvořený r. 1901, jediné to společné středisko sportsmenů, lovců a rybářů, konal tylo dny za předsednictví p. Eugena Lederera důležité porady o změně opatření ku zvelebení rybářství zemským rybářským komitétem usnesené.

Dle přijatého návrhu rozděleny doby hájení nově na ryby I. v zimě — II. na jaře, a III. na ryby v letě ze potírající, a dále rozděleny veškeré tekoucí vody české na pásmo pstruhové a ona, v nichž násada rybí namnoze záleží z ryb v letě se potírajících.

Dle tohoto systematického rozdělení upraveny znovu doby hájební, při čemž zásadně stanoveno, že v době od 1. dubna do 30. června ve všech vodách mimopstruhových ani sítěmi, ani udicemi loveno býti nesmí.

Jelikož aklimatisovány v Čechách nové druhy ryb, zejmena pstruhovitých, změněny a doplněny předpisy ohledně zákonité doby hájební trhové míry vůbec. Zavedeny mají býti průkazy o původu prodávaných ryb a učiněna důležitá opatření k zvelebení rybářství zejmena tím, že označována mají býti ochrannými tabulkami místa, kde ryby se třou, t. zv. trdla, zakázáno chytání ryb v noci vůbec, sítěmi a udicí a omezeno libovolné vydávání lístků rybářských, a konečně zákázáno znovu nezákonité užívání slupů neoprávněně zřízených.

Doba hájební pokud se týče raků bude prodloužena, prodej samic s vajíčky vůbec zakázán. Ku přesnému provádění rybářského zákona a nařízení s ním souvisících doporučuje se zařízení zemských inspektorů rybářských po vzoru moravském.

Jelikož zákonodárně, bohužel, rychlé nutné opravy v oboru zemědělství rybářského dosíci nelze, rozhodli se zúčastnění činitelé, že budou se domáhati odpomoci v cestě nařizovací, což zemským rybářským komitétem zahájeno. Doufáme pevně, že povolané kruhy návrhy přijmou a učiní tím aspoň první krok k dalšímu doplnění a provedení zemědělského zákonodárství rybářského.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1902, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
3. června 2022


Diskuze k článku „Rok 1902: Velké změny rybářského řádu aneb co, kdy a jak se smí chytat“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.