Rok 1902: Velké změny rybářského řádu aneb co, kdy a jak se smí chytat

rubrika: historické články / životní prostředí, příroda a zemědělství, původně vyšlo: Národní listy - 1902, autor neuveden.
Rybaříte? Máte rybářský lístek a poctivě dodržujete všechny body rybářského řádu? Článek z roku 1902 vás seznámí se změnami, které tehdy pro rybáře začaly platit. Zajímá vás, jak to tehdy bylo třeba s dobou hájení, s chytáním pstruhů nebo s prodejem raků?
Následující text pochází z roku 1902

Změny rybářského zákona.

Píše se nám: Český zemský lovecký a rybářský spolek v Praze, založený r. 1896 a přetvořený r. 1901, jediné to společné středisko sportsmenů, lovců a rybářů, konal tylo dny za předsednictví p. Eugena Lederera důležité porady o změně opatření ku zvelebení rybářství zemským rybářským komitétem usnesené.

Dle přijatého návrhu rozděleny doby hájení nově na ryby I. v zimě — II. na jaře, a III. na ryby v letě ze potírající, a dále rozděleny veškeré tekoucí vody české na pásmo pstruhové a ona, v nichž násada rybí namnoze záleží z ryb v letě se potírajících.

Dle tohoto systematického rozdělení upraveny znovu doby hájební, při čemž zásadně stanoveno, že v době od 1. dubna do 30. června ve všech vodách mimopstruhových ani sítěmi, ani udicemi loveno býti nesmí.

Jelikož aklimatisovány v Čechách nové druhy ryb, zejmena pstruhovitých, změněny a doplněny předpisy ohledně zákonité doby hájební trhové míry vůbec. Zavedeny mají býti průkazy o původu prodávaných ryb a učiněna důležitá opatření k zvelebení rybářství zejmena tím, že označována mají býti ochrannými tabulkami místa, kde ryby se třou, t. zv. trdla, zakázáno chytání ryb v noci vůbec, sítěmi a udicí a omezeno libovolné vydávání lístků rybářských, a konečně zákázáno znovu nezákonité užívání slupů neoprávněně zřízených.

Doba hájební pokud se týče raků bude prodloužena, prodej samic s vajíčky vůbec zakázán. Ku přesnému provádění rybářského zákona a nařízení s ním souvisících doporučuje se zařízení zemských inspektorů rybářských po vzoru moravském.

Jelikož zákonodárně, bohužel, rychlé nutné opravy v oboru zemědělství rybářského dosíci nelze, rozhodli se zúčastnění činitelé, že budou se domáhati odpomoci v cestě nařizovací, což zemským rybářským komitétem zahájeno. Doufáme pevně, že povolané kruhy návrhy přijmou a učiní tím aspoň první krok k dalšímu doplnění a provedení zemědělského zákonodárství rybářského.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1902, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
3. června 2022


Diskuze k článku „Rok 1902: Velké změny rybářského řádu aneb co, kdy a jak se smí chytat“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.