Rok 1894: Tajemná fata morgána na Plzeňsku

původně vyšlo: Národní listy - 1894, autor neuveden.
Zjevení faty morgány není něco, kvůli čemu musíte jezdit na výlet až do daleké Afriky. Článek z roku 1894 vám popíše pozorování tohoto fascinujícího optickém jevu v atmosféře, ke kterému došlo v obci Mečín nedaleko Nepomuku.


Fata morgana.

Píše se nám z Měčína v okresu nepomuckám: Dne 6. t. m. byl jsem bezděčně svědkem zajímavého přírodního zjevu.

Vyšel jsem kolem 5. hod. večer na procházku. Po krátké chvíli obrátiv se zpět k městečku, byl jsem provázející mne chotí upozorněn na jakýsi oblak zvláštního tvaru. Pozvednu očí a zůstanu v živém úžasu stati.

Přede ranou na nejbližším obzoru vystupuje s úžasnou jasnosti celá řada olesněných a zasněžených vrchů, ba celá šírá horská krajina! Šalebný zjev táhnul se na západní straně městečka polokruhem od jihu k severu.

Nejjasněji vystupovalo pásmo šesti vrchů na severním konci oblouku, z nichž nejvnitřnější zdál se mi zřetelné býti Jezerní Stěnou. Byl tak blízko, že jeho osněžené, stržemi rozryté svahy v jedno splývaly se zahradami jen několik set kroků ode mne vzdálenými tak dokonale, že nebylo možná rozeznati, kde přestává skutečnost a počíná klam.

Na jižním kraji oblouku blíže vsi Biluk rozkládal se podélný hřbet, za němž zřetelně rýsovaly se obrysy nějakých budov. — Pozoroval jsem úkaz déle než čtvrt hodiny.

Kollega, pro nějž jsem do městečka poslal, přišed mohl ještě svým bystřejším zrakem na »Jezerní Stěně« rozeznati ojedinělé stromy. S ubývajícím svitem, zpozoroval jsem zjev zrovna ve chvíli, kdy slunce bylo zapadlo — počala krajina pozbývati jasnosti a znenáhla se ztrácela v temně modrých mračnech.

Nejdéle opět vzdorovala »Jezerní Stěna«. Rozumí se, že jsme byli za tento zdarma poskytnutý pohled na Šumavu v jejím zimním rouše neskonale vděčni.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1894, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
19. října 2020


Diskuze k článku „Rok 1894: Tajemná fata morgána na Plzeňsku“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Obchod.Bejvávalo.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.