Rok 1894: Proč jsou lidé většinou praváci? Profesor Baldwin našel odpověď

původně vyšlo: Národní listy - 1894, autor neuveden.
Přemýšleli jste někdy o tom, proč většina lidí preferuje při psaní i jakékoliv jiné činnosti svou pravou ruku? Článek z roku 1894 vám přináší zajímavé vysvětlení fenoménu pravorukosti, se kterým tehdy přišel uznávaný profesor James Mark Baldwin.


Proč užíváme pravé ruky.

Z Londýna se oznamuje: Americký professor dr. Mark Baldwin konal velmi zajímavé pokusy, aby vysvětlil, proč užíváme pravé ruky při většině výkonů.

Dosud byly vysloveny různá theorie, aby se vysvětlilo, proč většina dětí vyrůstá, užívajíc pravé ruky, kdežto u zvířat nelze ničeho pozorovali.

Mělo se za to, že je to následkem způsobu, jak se děti ukládají do kolébky a nebo, jak je chůvy nosí, mluvilo se o dědičnosti, o rozdílu rovnováhy obou stran těla a různých jiných příčinách.

Prof. Baldwin po pokusech s četnými nemluvňaty, mezi nimiž se nalezala vlastní jeho dceruška, dospěl k závěrku, že veškeré tyto okolnosti nemají nijaký vliv na onen úkaz, nanejvýš že následkem dědění jeví se jakás náklonnost k užívání pravé ruky.

Dal děti ukládati do kolébky a nosit způsobem, jenž byl v přímém odporu s tradicemi chův, a přece vyrůstaly s rozhodnou náklonností k užívání pravé ruky. Vysvětlení jeho jest velmi zajímavé.

Shledal zejmena při pokusech se svým vlastním dítětem, že v nejprvnější době dětství užívá se obou rukou stejnou měrou. Jeví se vskutku náchylnost užívat obou rukou zároveň. Po sedmém neb osmém měsíci však počalo dítě hlavně užívat pravé ruky.

V tu dobu počínalo děcko první svoje pokusy mluvy. Mezi oběma těmi fakty jest vnitřní spojitost. Sídlo mluvy nalezá se v levé polovici mozku, jež, jak známo, řídi též pohyby pravé části těla. První pokusy užívat hlavně pravé ruky, jsou pohyby, jež slouží k tomu, napomáhat mluvě.

Čím více se zmahá obratnosť v mluvě, tím více přibývá užívání pravé ruky. Faktem, že zvířata nejsou schopna mluvit, vykládá prof. Baldwin zcela přirozeně, že se u nich nejeví nijaká tendence, užívat té neb oné končetiny.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1894, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
24. března 2021


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.