Rok 1887: Složité hledání nejlepšího krmiva pro třeboňské kapry

původně vyšlo: Vesmír - 1887, autor f.
Třeboňský kapr dodnes patří mezi stálice štědrovečerní tabule, bez které si mnoho z nás neumí představit Vánoce. Článek z roku 1887 vám prozradí, jak tehdy probíhalo složité hledání nejlepšího krmení pro kapry v třeboňských rybnících a co se nakonec ukázalo jako nejlepší.


Kapři na třeboňském panství.

Krmeni kaprů na panství třeboňském, s nímž dříve již konal p. ředitel Šusta některé pokusy, prováděno bylo tamtéž roku loňského ve větších rozměrech dílem ještě pokusně, dílem již na základě zkušeností dříve získaných.

O výsledku tohoto loňského krmení podal p. Šusta zprávu v 2. svazku II. roč. Archivu zemědělského, z níž některá data vyjímáme. Ve velkých rozměrech provedeno krmení masovou moučkou v hlavních rybnících (spotřebováno 40.000 kg masové moučky), upotřebeno však pro porovnání i jiných v hospodářství na snadě jsoucích krmiv, jako mláta (15.200 kg), řepkových pokrutin (883 kg), hrachu (1800 kg), lupinu (386 kg), kukuřice (1903 kg), otrub pšeničných (2226 kg), květu sladového (1886 kg) a brambor (2329 kg).

Celkem pokrmeno tak na výměře 1112 hektarů 1687 kop čili 101.220 kaprů. Na jednu kopu přísady prvního výtahu počítán při porovnávání výsledků náklad krmiva obnosem 2 zl. 40 kr. čili 4 kr. na kus.

Z pozorování toho vysvítá, že s dobrým výsledkem setkalo se krmení moučkou masovou, mlátem, hrachem a lupinou, nejmenší prospěch dávají květ sladový a brambory. Na prvním místě zasluhuje býti uvedena moučka masová.

Při ní obnášel přírůstek r. 1886. v rybnících jednohorkových 49’07 kg na kopě při nákladu 4 zl. 21 kr., v rybnících dvouhorkových 40’87 kg na kopě při nákladu 2 zl. 49 kr. a v tříhorkových rybnících 47’92 kg při nákladu 2 zl. 51 kr., tudíž průměrně roční přírůstek 45’55 kg na kopě při nákladu 2 zl. 77 kr.

— Mláto sypáno čerstvé, jak bylo, moučka masová, otruby a květ sladový dílem pařeny, dílem studenou vodou promáčeny, aby ke dnu klesly, luštěniny vařeny, starší rybě podávány i nevařené, kukuřice podávána v prvním výtahu rozdrobena, brambory vařeny a stloukány.

— Výsledky, jichž tu docíleno, povzbuzují, aby i jinde podobným směrem bylo pracováno; zkušenost ukáže, jak v různých poměrech třeba se zachovati, by docíleno bylo úspěchu co největšího.


Původní zdroj historického článku:
Vesmír - 1887, autor f.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
13. září 2022


Diskuze k článku „Rok 1887: Složité hledání nejlepšího krmiva pro třeboňské kapry“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.