Proč Češi nemají rádi cyklisty?

původně vyšlo: Velocipedista - 1889, autor J. Z. Veselý.
Pokud jezdíte na kole nebo elektrokole, tak to jistě znáte - někteří lidé nemají cyklisty a jízdu na kole rádi. Kupodivu je to ale věc, která v našich zemích platí už od úplných prvopočátků cyklistiky. Jako důkaz vám nabízíme článek z roku 1889, který vám popíše tehdejší vztah běžných lidí k cyklistům.


Naše stesky.

S politováním musíme doznati, že nás prostý lid, hlavně lid živící se prací rukou svých, valně sportu našemu nepřeje. Kde hledati máme vsak příčinu této nelásky a nepřízně ?

Kdež jinde, nežli ve špatném vychování jak se strany rodičů, tak i se strany škol.

Pohleďme jen na sousední Německo! Přiházívá se tam kdy, by mládež, dělník nebo vozka dovolil si toho nejmenšího oproti velocipedistovi, kterého byli potkali na silnici ? A u nás ? U nás jinak!!

Vyjedeš-li po silnici ať již k Chuchli, ať k Dejvicům nebo Libni, ať ke Krči: jsi vydán v šanc sprostým poznámkám a nadávkám naší vlastenecké mládeže, našich uvědomělých dělníků, našich jemnocitných vozkův!

Ozveš-li se, tím hůře pro tebe, a mlčíš-li, ještě se ti vysmějí. Jedeš-li, aniž bys si koho povšiml, a potkáš-li nákladní, třeba prázdný vůz, tu vozka, nikoliv že by se ti vyhnul nebo vyhnouti chtěl, jede proti tobě tak, abysi s kolem nucen byl zajeti buď do štěrku nebo donutí tebe ku seskoku s kola. Jedeš-li blízkými vesnicemi u Prahy, vyhrne se na tebe smečka dětí a výrostkův, a dobře tobě, unikneš-li jich kamenování.

Vyjedeš-li o 6. hodině večerní směrem ze Smíchova k Chuchli, tu ti neblaze. Dělnický lid v době té ubírá se ze staveb a továren, a jest mu milou zábavou, když může tebe poctiti těmi nejvybranějšími nadávkami, ačkoliv jsi sobě toho »uvědomělého lidu« sotva byl povšiml. A lid ten, pakli jedeš silnicí, kudy vozy jedou, schválně kráčí tudy a ty musíš na banket zajeti, a zajedeš-li tam, ihned tobě vytýkají, že tam se jeti nemá.

Konec konců jest ten, že velocipedista, dle názoru našeho »prostého« lidu, při jízdě nemá žádného práva na silnici, a vůbec jest ten náš »bodrý, prostý« lid toho náhledu, že by se jízda na velocipedech zakázati měla, ač ve své nevědomosti a neuvědomělosti zapomíná, že ne sta, nýbrž tisíce dělníků při výrobě jednotlivých částí a dílů velocipedů zaměstnáno jest a prací tou se obživuje!

Kde však hledati nápravy u věci té?

Když náš lid již jednou takým jest, jak předem uvedeno, tu jedině na chlebodárcích: na továrnících, stavitelech, majetnících povozů atd. záleží, by přítrž oněm hrubostem učiněna byla.

Hlavně však co se týče onoho obtěžování velocipedistů výrostky a mládeží, tuť by mělo jedině učitelstvo naše a rodičové sami k tomu přihlížeti, by děti nejen k velocipedistům, ale vůbec ke každému vždy a všude zdvořile a slušně se chovali.

Poukazuji pouze k tomu, že okolí Pražské navštíví velocipedista-Němec a tomuto se stane nějaká podobná příjemnost. Týž pak, a to zcela po právu a spravedlnosti zajisté řekne:

»Ten český lid — jak naše noviny píší — jest skutečně tak hrubý a neurvalý; lépe u nás.«

Řádky tyto napsal jsem ze své vlastní zkušenosti, a podotýkám: »buďme sami k sobě spravedlivými!«


Původní zdroj historického článku:
Velocipedista - 1889, autor J. Z. Veselý.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
31. července 2020


Diskuze k článku „Proč Češi nemají rádi cyklisty?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.