Proč američtí kovbojové přesedlali z koní do automobilů

původně vyšlo: Epocha 1910, autor Inž. Fr. Hofmeistr.
Zajímá vás, jak se kdysi v Americe začaly prosazovat automobily, jaká měla auta výrobní náklady a jakou budoucnost v té době lidé předpovídali automobilovému průmyslu? Přiblíží vám to původní historický článek z roku 1910.


Automobilismus v Americe.

Úžasnou měrou rozšířil se automobil v Americe. Není podniku, ve kterém by se ho neužívalo, a žádná trochu zámožnější rodina nelituje peněz na jeho zakoupení.

V městech i na venkově se to automobily jen hemží. Tak na př. nedávno dva majitelé velikých dobytčích farem koupili 200 automobilů rozličně velikých.

Upotřebí jich pro shánění dobytka na pastvinách, poněvač jsou na to výhodnější než kůň, i na dovážení zásob z nádraží.

Celkem se za rok od 1. srpna 1909 do 1. srpna 1910 prodalo ve Spojených Státech 180.000 automobilů za cenu 240 mill. Doll. Připočtem-li k tomu náklady vydržovací, přijdou tyto samohyby na 325 mill. Doll.

Z toho připadá 25% dělnictvu a nájemného, 40—45% za material, 15—25% činí výdaje prodejní a 10—18% je výdělek. Váha jednoho vozu v ceně 1000 Doll. je 750 kg. Z toho váží částky kovové asi 500 kg; ostatní připadá na kůži, pryž, dřevo atd. Za součástky železné zaplatí se 20% ceny, za měděné 5%, za kožené a pryžové 20%, za dřevěné 3%, kdežto dovozné na dráze stojí 15% čili ročně 25—30 mill. Doll.

Je tedy automobilový průmysl silnou národohospodářskou složkou, a maje příznivé podmínky pro další ještě rozvoj, zaujme v budoucnosti nejpřednější místo.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1910, autor Inž. Fr. Hofmeistr.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
8. prosince 2019


Diskuze k článku „Proč američtí kovbojové přesedlali z koní do automobilů“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!

Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.