Poplatky ze psů: Kdy a proč se tato speciální daň zaváděla?

rubrika: historické články / životní prostředí, příroda a zemědělství, původně vyšlo: Lidové noviny - 1912, autor neuveden.
K vlastnictví psa neodmyslitelně patří povinnost městu pravidelně platit poplatek za psa. Zajímá vás, z jaké země k nám tato speciální psí daň přišla a jak se u nás v časech Rakousko-uherské monarchie zaváděla? Prozradí vám to článek z roku 1912.
Následující text pochází z roku 1912

Psí daň v Bavorsku a na Moravě.

Už na všechny psy dojde v markrabství moravském! Daň, psí daň bude jim všeobecné předepsána jakožto dávka obecní na podporu chudinství — ale psi sami daň tu platit nemusí, nýbrž jejich majitelé.

Moravský zemský sněm přijal letos k jaru, kdy psi nic netušili, osnovu rámcového zákona pro celou zemi o psích dávkách jakožto daních přepychových a osnova leží v ministerstvu připravena k sankci.

Ten, kdo psí dávky vymyslil, nebyl přítelem psů. Naopak: chtěl tím města bránit od lehkomyslného rozmnožování těchto »přátel člověka«. Z toho důvodu byla před 30 lety psí daň na př. i v Brně zavedena a působila v psích řadách jako morová rána.

A když zavedli psí daň před několika lety v Králově Poli, měla za následek nápadný úbytek psů v tomto městě. Ne že by psi sami se vyhýbali této chudinské dani ze sebe — ale jejich majitelé tak činí.

Letošní rok 1912 zaznamenán bude v análech psí daně jako mezník dvou epoch. A to nejen zásluhou moravského sněmu, ale hlavně zásluhou bavorského sněmu, který zavedl pro celé království Bavorské psí daň jakožto všeobecnou přepychovou dávku ve všech obcích bez výjimky ze všech psů v království bavorském štěkajících.

Na Moravě tato rána nenalehla na psy ještě ani tak kruté ani tak všeobecně; u nás kočkám ocas uštipují po kouskách a daně pivní a psí zavádějí po troškách a po procentech — aby to tak nebolelo jen najednou, ale raději na vícekrát.

Na Moravě dle rámcového zákona bude daň psí pouze možnou a přípustnou ve všech obcích, které tak zemskému výboru ohlásí. Naši markraběcí psi budou tudíž někde zdaněni a někde ne. Tento pocit nerovnocennosti berní bude ovšem nesnesitelný a prostou logikou dnů dojde na zdanění všeobecné.

Z příštího moravského »práva psího« vypisujeme ještě tyto praktické podrobnosti: »Psi užiteční čili užitkoví, kteří hlídají dům, dvory, stáda, honí a hlídají v lesích věrně po boku příšerných lesních a hajných, vozí do měst místo oslň a oslíků mléko a ovoce, řezníkům rozvážejí maso syrové a výrobky uděné — ti všichni budou míti vyměřenu daň mnohem menší nežli psí »neužiteční«, pouze zábavní a přepychoví.

Z užitečných psů majitelé budou platit nejvýše 6 kor. ročně; z přepychových až 10 kor. — a ve městech až 20 kor., což konečně na přepychovou daň je příliš málo. Kdo má přepychových psů dvé nebo více, musí z těch druhých a ostatních platit daň dvojnásobnou.

Osvobozena od této dané budou psí štěňata do 4 měsíců a osvobození zůstanou psi policejní, psi vojenští a psi k veřejným účelům na př. pro ponocného, psi ve výzkumných ústavech, bernardinští psi v Alpách.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1912, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
2. listopadu 2021


Diskuze k článku „Poplatky ze psů: Kdy a proč se tato speciální daň zaváděla?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.