Poplatky ze psů: Kdy a proč se tato speciální daň zaváděla?

původně vyšlo: Lidové noviny - 1912, autor neuveden.
K vlastnictví psa neodmyslitelně patří povinnost městu pravidelně platit poplatek za psa. Zajímá vás, z jaké země k nám tato speciální psí daň přišla a jak se u nás v časech Rakousko-uherské monarchie zaváděla? Prozradí vám to článek z roku 1912.


Psí daň v Bavorsku a na Moravě.

Už na všechny psy dojde v markrabství moravském! Daň, psí daň bude jim všeobecné předepsána jakožto dávka obecní na podporu chudinství — ale psi sami daň tu platit nemusí, nýbrž jejich majitelé.

Moravský zemský sněm přijal letos k jaru, kdy psi nic netušili, osnovu rámcového zákona pro celou zemi o psích dávkách jakožto daních přepychových a osnova leží v ministerstvu připravena k sankci.

Ten, kdo psí dávky vymyslil, nebyl přítelem psů. Naopak: chtěl tím města bránit od lehkomyslného rozmnožování těchto »přátel člověka«. Z toho důvodu byla před 30 lety psí daň na př. i v Brně zavedena a působila v psích řadách jako morová rána.

A když zavedli psí daň před několika lety v Králově Poli, měla za následek nápadný úbytek psů v tomto městě. Ne že by psi sami se vyhýbali této chudinské dani ze sebe — ale jejich majitelé tak činí.

Letošní rok 1912 zaznamenán bude v análech psí daně jako mezník dvou epoch. A to nejen zásluhou moravského sněmu, ale hlavně zásluhou bavorského sněmu, který zavedl pro celé království Bavorské psí daň jakožto všeobecnou přepychovou dávku ve všech obcích bez výjimky ze všech psů v království bavorském štěkajících.

Na Moravě tato rána nenalehla na psy ještě ani tak kruté ani tak všeobecně; u nás kočkám ocas uštipují po kouskách a daně pivní a psí zavádějí po troškách a po procentech — aby to tak nebolelo jen najednou, ale raději na vícekrát.

Na Moravě dle rámcového zákona bude daň psí pouze možnou a přípustnou ve všech obcích, které tak zemskému výboru ohlásí. Naši markraběcí psi budou tudíž někde zdaněni a někde ne. Tento pocit nerovnocennosti berní bude ovšem nesnesitelný a prostou logikou dnů dojde na zdanění všeobecné.

Z příštího moravského »práva psího« vypisujeme ještě tyto praktické podrobnosti: »Psi užiteční čili užitkoví, kteří hlídají dům, dvory, stáda, honí a hlídají v lesích věrně po boku příšerných lesních a hajných, vozí do měst místo oslň a oslíků mléko a ovoce, řezníkům rozvážejí maso syrové a výrobky uděné — ti všichni budou míti vyměřenu daň mnohem menší nežli psí »neužiteční«, pouze zábavní a přepychoví.

Z užitečných psů majitelé budou platit nejvýše 6 kor. ročně; z přepychových až 10 kor. — a ve městech až 20 kor., což konečně na přepychovou daň je příliš málo. Kdo má přepychových psů dvé nebo více, musí z těch druhých a ostatních platit daň dvojnásobnou.

Osvobozena od této dané budou psí štěňata do 4 měsíců a osvobození zůstanou psi policejní, psi vojenští a psi k veřejným účelům na př. pro ponocného, psi ve výzkumných ústavech, bernardinští psi v Alpách.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1912, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
2. listopadu 2021


Diskuze k článku „Poplatky ze psů: Kdy a proč se tato speciální daň zaváděla?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Obchod.Bejvávalo.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.