O stoletém souboji mezi vysazováním stromů a pěstováním řepky v českých zemích

rubrika: historické články / životní prostředí, příroda a zemědělství, původně vyšlo: Praktický rádce přátelům vysazování vůbec, zahrad, sadů a lesů zvláště - 1909, autor Hanuš Zrzavý
Máte smutný pocit, že se u nás poslední dobou kácí příliš stromů? Nebo si naopak myslíte, že je stromů zbytečně moc a plocha, kterou zabírají, by se dala využít lépe? Zajímavý úhel pohledu na téma vysazování stromů v Čechách vám nabízí historický text z roku 1909.
Následující text pochází z roku 1909

O důležitosti vysazování stromoví.

O důležitosti vysazování stromoví vůbec není — bohudíky! — dnes již třeba tolik šířiti slov. Poznání to vniklo a vniká stále v nejširší vrstvy národa zásluhou školy, uvědomělých jednotlivců ať zahradníků, rolníků či jiných, spolku hospodářských, okrašlovacích, ovocnických a zalesňovacích, časopisů hospodářských a zahradnických.

Láska a chuť k vysazování v lidu dřímala jen, bylo ji třeba jen probuditi. Vídáme dosud v zahradách stromy staré, mohutné; jsou to svědkové lásky našich předků ke stromu, jsou to ještě umírající pamětníci roboty.

Nastala však potom jakási ochablost po dobu 20—30 let; našli se hospodáři a to zvláště v úrodnějších krajích, kteří nemohli viděti u pole strom, kteří jen a jen měli na srdci i na očích řepu.

Jsou takoví ještě podnes a celkově se může tvrditi, že v „horách“ ač za poměru nepříznivějších se více sází než v kraji. Vidíme někde velké lány řepy, ale málo stromů, tak ku př. na Českobrodsku a jinde. Jak krásně proti tomu vypadají kraje slynoucí ovocnictvím.

Ač staly se očividné pokroky v posledních letech, přece ještě čeká nás, jako naše syny a i vnuky a volá povinnost nenechati místa, kde by mohl státi strom. Uspíšeným, ovšem také dobře promyšleným vysazováním vzroste národní majetek o miliony.

Vzrostou tím však i nové úkoly, jako organisace prodejní, zařizování družstev, zužitkování ovoce atd., které úkoly vyžadovati budou mužů celých. K vykonání všeho toho bude potřebí součinnosti a podpory hmotné okresu, země i státu.

Školky, jež v posledních letech vznikly a celkem dobře si vedou, a mají také v té příčině nemalé zásluhy, dovedou výrobu dle poptávky zaříditi a rozvětvená síť železniční umožní již, aby strom vnikl i do nejzazší vesničky. Čím výše stoupá kultura národa, tím je větší potřeba sazenic.

Veliký má vysazování význam národohospodářský, má velkou důležitost v příčině hygienické, povětrnostní, turistické, ba i sociální, důležitost místní i širší. Význam veliký, práce tuhá, přispějme k ní každý, kdo má příležitost, svou hřivnou.

Vysazování a pěstování rostlin a stromoví přináší každému, kdo se stal jeho přítelem, netušených radostí. Byl jsem často velmi pohnut nad srdečnými, někdy zrovna až dětinsky upřímnými, projevy těch mladých i starých, kteří s láskou a oddaností k stromu přilnuli.

Znám případy, že lidé nasytivše se všeho, co život v blahobytu podati může, konečně navrátili se z veselých společností a salonů k té přírodě, která je věčně krásnou, která neklame, která mluví k srdci toho, kdo jí rozumí...


Původní zdroj historického článku:
Praktický rádce přátelům vysazování vůbec, zahrad, sadů a lesů zvláště - 1909, autor Hanuš Zrzavý


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
4. dubna 2023


Diskuze k článku „O stoletém souboji mezi vysazováním stromů a pěstováním řepky v českých zemích“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.