Německá okupace: Jak Hitler zdůvodnil nutnost naší okupace občanům Německa

původně vyšlo: Národní listy - 1939, autor Čtk.
Proč Adolf Hitler se svou armádou v roce 1939 přepadl Čechy, Moravu a Slezsko? Respektive, jaké důvody pro okupaci naší země tehdy sdělil obyvatelům své země? To vám přiblíží Hitlerův projev z 15. 3. 1939, ve kterém údajné utiskování Němců v Čechách a další důvody popisuje.


Projev k německému lidu.

Čtk. — Berlín, 15. března. Německá tisková kancelář oznamuje:

Vůdce vydal toto provolání:

„Německému lidu!

Před několika měsíci bylo Německo nuceno vzíti v ochranu své soukmenovce, žijící v uzavřených skupinách, proti nesnesitelnému teroristickému režimu Česko-Slovenska a v posledních nedělích se objevily zvýšenou měrou stejné případy.

Takové případy musí vésti do nesnesitelných poměrů v prostoru, kde žije společně několik národností.

Odpovědí na obnovené útoky proti svobodě a životu jednotlivých národních skupin bylo, že se tyto skupiny nyní odtrhly od Prahy. Tím přestalo existovati Česko-Slovensko.

Od neděle vznikly na četných místech pusté výtržnosti, jimž však nyní znovu padli za oběť četní Němci. Každou hodinu se množí volání o pomoc postižených a pronásledovaných.

Z bohatých německých jazykových ostrovů, které byly, dík velkomyslnosti Německa, ponechány minulý podzim v Česko-Slovensku, počal opět směřovati do říše proud uprchlíků, připravený o svůj majetek.

Další trvání tohoto stavu musilo by vésti k porušeni všeho pořádku na území, kde má Německo své životní zájmy, na území, které dokonce po tisíce let patřilo k Německé říši.

Abych nyní konečně odstranil toto ohrožování míru a vytvořil předpoklady pro nutný nový řád v tomto životním prostoru, rozhodl jsem se poslati, počínajíc dneškem, do Čech a na Moravu německé vojsko.

Odzbrojí teroristické tlupy i české branné oddíly, které je kryjí, vezmou v ochranu život všech ohrožených a zajistí tím základ nového podstatného řešení, které bude právo smyslu tisícileté historie i praktickým nezbytnostem německého a českého národa.“


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1939, autor Čtk.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
15. března 2021


Diskuze k článku „Německá okupace: Jak Hitler zdůvodnil nutnost naší okupace občanům Německa“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.