Mají lidé čím dál menší žaludek?

rubrika: historické články / věda a výzkum, původně vyšlo: Lidové noviny - 1912, autor neuveden.
Co myslíte, mají dnes lidé stejně velký žaludek jako naši dávní předci? Historický článek z roku 1912 se vám na tuto zajímavou otázku lidské evoluce pokusí odpovědět.
Následující text pochází z roku 1912

Zmenšuje se lidský žaludek?

Ve francouzské akademii véd referoval nedávno ředitel laboratoře pro srovnávací zoologii prof. Perrier o dosavadním stavu bádání, týkajícího se velikosti lidského a zvířecího žaludku.

Studiem této otázky zabýval se již Delaissées a Maguan je dokončil, zjistil, že velikost a obvod žaludku přizpůsobuje se úplné způsobu výživy. Obsáhlá klasifikace žaludku všech zvířat udává, že býložravci mají vesměs delší zažívací roury než jiná zvířata. Na druhém místě jsou zvířata požívající zrní, na třetím taková, která žerou vše, na čtvrtém zvířata živící se rybami, na pátém masožravá a na šestém zvířata, požívající hmyz.

Vysvětlení tohoto zjištěného fakta není nikterak obtížné. Býložravci musí, jak známo, pojmout mnohem více potravy než masožravci.

Ale větší množství samo o sobě nestačí, hlavní věcí je řádné ztrávení přijité potravy. Aby to bylo možné, je zapotřebí mnohem víc buněk, vylučujících žaludeční šťávy a poněvadž tyto buňky leží vedle sebe, je zvětšení žaludku možné jen prodloužením.

Na základě takto zjištěných faktů je nepochybno, že předhistorický člověk, který se živil hlavně stravou rostlinnou, měl žaludek mnohem větší, než člověk současné doby, u kterého převládá strava masitá. Změna v žaludečním obvodu, během dlouhé doby uskutečňovaná, vyvolala přirozeně různé anatomické změny.

Víme dnes, že slepé střevo se během století u člověka stále víc a více zkracovalo a že mu dnes nepřísluší žádná úloha, takže ho lze snadno a bez následků odstranit. Tutéž změnu prodělává lidský žaludek: zmenšil se a zkrátil a tento zmenšovací proces postupuje i dnes ještě. Snad není daleko doba, kdy bude platit úsloví o »kachním žaludku« v plném slova smyslu, že totiž žaludek lidský bude tak malý.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1912, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
10. března 2023


Diskuze k článku „Mají lidé čím dál menší žaludek?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.