Kdo ve skutečnosti jako první objevil Ameriku?

rubrika: historické články / historické události, původně vyšlo: Lidové noviny - 1923, autor — lh.
Děti se v hodinách dějepisu stále učí, že Ameriku objevil Kryštof Kolumbus v roce 1492. Vědecké výzkumy ale již velmi dlouho dokazují, že Kolumbus rozhodně první nebyl. Článek z roku 1923 vám o skutečných objevitelích amerického kontinentu prozradí víc.
Následující text pochází z roku 1923

Prvý objevitel Ameriky.

Ze starověkých spisovatelů zmiňuje se již Plato o ostrově Atlantidě a po něm Diodoros vypravuje, ze zbloudilí plavci feničtí dospěli ve směru západím k velkému, lidnatému a úrodnému ostrovu.

Tyto zprávy vzbuzují domněku, že v obou případech jedná se o Ameriku tím spíše, že staré památky americké nápadně podobají se památkám egyptským, řeckým a fenickým Číňané znali na východě ostrov Fusang, jenž dlouho považován za Ameriku, leč badání 19 stol. lokalisovalo jej na Sachalin.

Úžina Beringov často přepluta byla hyperborejskými kočovníky, ale kulturním národům nedostalo se o tom zprávy. Proto pokládáme za první zjištěné objevitele Ameriky Normany.

Jeden z nich, Erich Raudi (Rudý), objevil r. 983 ostrov, jejž nazval Zelenou zemí (Gronsko), aby přivábil hojně přistěhovalců. Gronská osada čítala posléze dvě města, 16 kostelů, dva kláštery, na 100 dvorců a měla i svého biskupa.

Z přistěhovalců Björne Hernulfson byl r. 986 zahnán bouří na jihozápad k pobřeží N. Foundlandu a po 14 letech Leif, syn Erichův, s 35 muži podnikl do těchto končin výpravu, na níž objevil zemi Kamennou (Helluland), Lesnatou (Markland) a Vinnou (Winland), jichž obyvatelstvo (Indiány) nazvali Skrälingy.

Bratří Leifovi Thorwald a Thorstein s islandským obchodníkem Thorfinnem Karlsevnem zřídili na pobřeží osady, ale ty pro války s Indiány jen živořily, sám Thorwald usmrcen byl šípem. Ve 12 stol. visitoval osady tyto biskup gronský a ještě r. 1368 vozili gronští Normané z Marklandu stavební dříví.

Nedlouho potom válkami a epidemiemi zanikly gronské osady a tak upadly též objevy v zapomenutí. Zprávy o tomto prvém objevení Ameriky zapsal severoněmecký kronikář Adam Bremský, a narážejí na tuto událost i některé staroislandské kresby.

Přímým svědkem objevu jest runnové písmo u Dightonu ve státě Massachusetts, u Jarmouthu v N. Skotsku a při zálivu Beffinově.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1923, autor — lh.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
16. prosince 2020


Diskuze k článku „Kdo ve skutečnosti jako první objevil Ameriku?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.