Jak změnit stáří nebo barvu koně? Poznejte podvodné triky starých koňských handlířů

rubrika: historické články / životní prostředí, příroda a zemědělství, původně vyšlo: Pojednání o chovu a plemenění koní a podvodech - 1886, autor Ferdinand Berger.
Hodně lidí se jistě setkalo s nejrůznějšími podvody při nákupu auta z autobazaru. Jak vám ukáže článek z roku 1886, tak podobné podvody tu byly už před příchodem automobilů. Jen je místo prodejců aut na svých zákaznících zkoušeli prodejci koní.
Následující text pochází z roku 1886

Jakým spůsobem lze mladé koně klamě staršími učinili.

Jak víme, mění čili ztrácí mladý kůň v jistém čase mléčné zuby a na místo těchto vyrostou pak zuby stálé.

Mléčný zub, je-li zdravý, bývá stálým zubem, který se pod ním v dutině zubní nalézá a roste, z dutiny zubní vytlačen.

Koňští obchodníci urychlují vzrůst stálých zubů tím, že vytahují aneb vylamují mléčné zuby z dolní čelisti dříve, než stálým zubem z dutiny vytlačeny bývají. Následkem toho stálý zub, majíc volný průchod z dutiny zubní, rychleji vyroste.

Tak ku př. shazuje kůň pravidelně v stáří 2½ roku zuby klešťové; vytáhnou-li se však koni tyto klešťové zuby již v 1½ roce, tedy narostou stálé zuby o 1 rok dříve a kůň zdá se býti o rok starším, tedy 2½ roku, ačkoliv jen skutečně 1½ roku starý jest.

Vytáhneme-li prostřeďáky, které kůň ve 3½ roce ztrácí, ve 2½ roku, tedy vyrostou zuby o rok dříve a takový kůň zdá se býti o rok starší, tedy 3½ roku starým. Totéž stává se i u krajních řezáků. Tím, že se kůn podvodným spůsobem o jeden rok starším učiní, prodáme jej mnohem dříve a za větší cenu. Neboť kupec, potřebuje-li koně do kočáru, neb na jízdecko, koupí spíše koně 4letého než-li 3letého, kterého by musel ještě po celý rok živiti, než jej upotřebiti může.

Jakým spůsobem lze opáčně staré koně učiniti mladými.

Jak víme, nalézá se v každém řezacím zubu u mladého koně brázda, prohlubenina čili jádro, které 6. rokem na klešťových, o 1 rok později na prostřeďácích a opět o 1 rok později na krajních řezacích zubech následkem tření zmizí, anžto zub ročně o 2 milimetry se krátí.

Právě toto zmizelé jádro, které jen na mladých zubech bývá, hledí konští podvodníci uměle na zubech starých udělati. K tomu cíli vydlabávají v ploše zubní prohlubeninu, kterou zcela pravidelně žhavým železem vypálí, aby kupec, který vida, že jádro v zubech se nalézá,toho mínění byl, že kůň jest mladým.

Příliš dlouhé zuby u starých koní bývají upilovány.

Před těmito podvody možno se chrániti obezřelým ohledáním plochy zubní, v jakém období se ona nalézá. Při čemž na jádro zubů žádný ohled bráti nesmíme. Na př. je-li plocha zubů trojhranná a třeba v ní jádro dovedně paděláno bylo, nalézá se kůň asi v 18. neb 19letém stáří.

Barva a odznaky.

Při kupování koni záleží mnoho na barvě a odznacích, zvláště tenkráte, když se dvoj- neb čtverospřežení sestaviti má, při čemž se nejen na stejnou výšku a délku těla, nýbrž i na stejnou barvu a odznaky hledí.

V takových případech vědí sobě prohnaní konští šmejdíři dobrou radu, oni nabarví rozličnými tinkturami a vodičkami jednotlivá místa tak, že nejsou tato zabarvená místa k poznání dříve, až při línání chlupů, což mnohdy i 1½ roku trvá.

Bílý roh na kopytě maže se černou mastí, bílé chlupy, odznaky neb holá místa nabarví se dle barvy těla. Nejvíce nápodobní se odznaky na hnědo nebo na černo. Barvení takové děje se následovně :

Místa k barvení určená umyjí se den před tím ostrým luhem z dřevěného popele a mýdlem, po náležitém uschnutí natřou se k barvení určená místa několikráte odvarem barvířské červeni, 290 grm. bílého ledku, 500 gr. v 1¼ litru octa vařeným.

Ku barvení na černo vaří se zelené skořápky ořechové, duběnky, stříbrné leštidlo (Silberglätte) a prášek inkoustový, každého 72 gr. v silném vinném octě tak dlouho, až vše podobu masti nabude, načež se dříve vypraná místa roztokem bílého ledku natřou, a po uschnutí touto mastí namažou. Je-li barvení opatrně provedené, jest těžko k poznání.


Původní zdroj historického článku:
Pojednání o chovu a plemenění koní a podvodech - 1886, autor Ferdinand Berger.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
12. února 2020


Diskuze k článku „Jak změnit stáří nebo barvu koně? Poznejte podvodné triky starých koňských handlířů“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.