Děsivý hladomor aneb Rusko v roce 1921

rubrika: historické články / historické události, původně vyšlo: Lidové noviny - 1921, autor rp.
Sovětské Rusko zažilo na začátku své existence příšerný hladomor, na který podle odhadů zemřelo kolem 6 milionů lidí. Článek z roku 1921 vám popíše situaci a náladu, jaká v bolševickém Rusku krátce před plným propuknutím této tragédie panovala.
Následující text pochází z roku 1921

Příšera hladu na Rusi.

O hrozící neúrodě letošního roku přinesly zprávu jak zahraniční listy ruské, tak i úřední sovětské.

Golos Rossiji dne 1. července hlásí z Povolží úplnou neúrodu, neboť suchem i některé osady vyhořely. Na jihu ruském nová úroda jest rovněž velice chatrná. Listy ujišťují, že podle sovětských zpráv lze čekat sotva třetinu normální úrody.

V podobném smyslu vyličuje situaci Rull 29. června. Podle něho zašlo suchem obilí na východě a jihu a též na Kavkaze. V samařské gubernii je hlad, obilí není v gubernii ufské, pemzské, tambovské, kalužské, smolenské, nižněgorodské. Moskevskija Izvěstija z 15. června hlásí, že sucho trvající v druhé polovici května přivodilo nejen zhoršeni v stavu osení, nýbrž obavy z jeho následků.

Stav výživy obyvatelstva v letošním roce stává se čím dále tím kritičtější. Podle Nového Míra bylo do 10. května odvedeno 287 milionů 800 tisíc pudů obilí, což jest pouze 58 procent uloženého kontingentu.

Podle Golosu Rossiji z 1. července osoby, které přijíždějí z Ruska, většinou uprchlíci, jednomyslně ujišťují, že nálada v Rusku jest čím dále tím zkrušenější. Na příští zimu pomýšlí se již teď s hrůzou, nedojde-li se k nějaké neobyčejné změně. Bouře z hladu vypukly v Nižním Novgorodě, kde hladové zástupy vylámaly sovětská skladiště, kteráž však byla prázdná, což ještě více zástupy rozzuřilo.

Několik komisařů muselo uprchnouti z města, aby nebyli od zástupů rozsápáni.

V posledních měsících horlivě se podporuje zahradnictví. Obyvatelstvu dávají se pozemky za městem, které musí obdělávat večer po práci. Jízdné na dráze k těmto pracím se neplatí, ale není vlaků. Dělníci proto mají v sobotu volno.

Ale všecka tato práce děje se jen z donucení a hrozbami bitím. I o sůl jest nouze. Novaja Ruskaja Žiznj 26. června oznámila, že se sovětská delegace v Londýně namáhá, aby opatřila dopravu velikého množství soli do Ruska. Z toho se soudí, že je v Rusku úplný rozklad dopravnictví, neboť prý zásoby soli v Rusku jsou veliké.

Naproti tomu Golos Rossiji 1. července v cifrách ukazuje poměry v těžbě soli. Roku 1912 vytěženo 115 milionů pudů, roku 1913 121 milionů pudů, loňského roku jen 10 milionů pudů, což činí méně než 3 libry na osobu, kdežto před vojnou připadalo na osobu 37½ libry. Dobytá sůl rozebere se pravidelně vrstvami dělnickými a ostatnímu obyvatelstvu se skoro nedostane nic.

Také poměry v armádě jsou povážlivé. Golos Rossiji přináší z Moskevských Izvěstijí zprávu, že prchá z armády velké množství osobností a to nejenergičtějších a nejschopnějších. Mnozí z nich často úmyslně páši přestupky, aby byli degradováni a mohli použíti demobilisace. Vysvětluje se to zhoršením vojenského zásobování. Jejich rodiny dostávají menší příděly než rodiny obyčejných vojáků.

Izvěstija ze 16. června vypisují útěk velitelů z armády a praví, že nelze lhostejně pohlížet k tomuto útěku velitelských sil pro hmotnou bídu. Dobré hmotné vydržování všeho nynějšího velitelského sboru jest nemožné a nedostižné při nynějších zdrojích republiky. Nutno odhodili anarchistickou ilusi o rovnosti a dáti cennějším a odpovědnějším pracovníkům tak nezbytným pro armádu i potřebnou výživu.

Vážnost situace uznává se mimovolně i samými bolševiky. Moskevské Izvěstija přiznávají svízele. Není obilí, dráhy jsou zničeny, není paliva a kde jest možná doprava, lam nesčetné tlupy lupičů přepadají vlaky. Proto nemůže vláda dostati obili ze vsi.

Avšak proti lupičství vláda učiní prý vydatná opatření, aby je zničila. I z jiného čísla téhož listu je patrno, že se mezi komunisty uznává zoufalost dnešního stavu věcí. Především obrací nenávist proti Zinověvu a sami komunisté tvrdí, že zakončeni III. internacionály bude jeho labuti písní. I Trocký jest v nenávisti pro ukrutné zdrcení kronštatské vzpoury.

Obecně se pociťuje, že bolševictví je na ústupu a že nynější heslo (svobodné volné rady) dojde svého uskutečnění. O náladě mezi bolševiky svědčí zpráva posledních Novostí z 23. června, podle níž sovětská obchodní mise v Cařihradě obdržela seznam 117 komisařů, kteří podloudně utekli do ciziny. Mise má uloženo je zadržel a odníti jim peníze. Takové seznamy prý budou vycházet každých 14 dní.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1921, autor rp.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
23. září 2020


Diskuze k článku „Děsivý hladomor aneb Rusko v roce 1921“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.