Astrologie - historie zkoumání vlivu hvězd, kterému podlehl i papež

původně vyšlo: Lidové noviny - 1926, autor jvr.
Může postavení vesmírných těles ovlivnit lidský život? Podle astrologů rozhodně ano. Článek z roku 1926 vás seznámí s překvapivě dlouho historií i předpokládanou budoucností tohoto specifického typu výzkumu vesmíru.


Astrologie.

O původu astrologie je tolik známo, že je starší než kam pronikne historické badání.

Lidé pokládali svět za živou bytost. Slunce a měsíc byly její oči, země její tělo, mračna její křídla, mezi ní a člověkem, mikrokosmem, byla úplná harmonie.

Tak povstal systém astrologie, který vykládal události z korespondující činnosti hvězd. Jsou to nadpřirozené moci, ale při lom nástroje v rukou Stvořitelových. Jimi upravuje lidský život, v nich se zjevuje lidem. Hvězdy jsou proto živá orakula, z nichž možno souditi na příští události.

Do Evropy přišla tato věda jako jiné od východu, kde kvete doposud stejně jako za dob Nabuchadonozorových a Dariových. Egypťané, mohamedáni všichni byli astrologové. Číňané a Arabové kladli astrologii na roveň zemědělství a lékařství a Židé ji pojali do své Kabaly, naučivše se jí v zajetí od Asyřanů.

K dokonalosti ji rozvili již Chaldejci a v Babyloně ctění hvězd bylo obecným náboženstvím. Na chrámě Bálově četní kněží studovali pohyb slunce a měsíce a celou mapu hvězdného nebe. Soudili na budoucnost lidí ze sestavení planet, vykládali sny a věstili také z letu ptáků. Od Babyloňanů naučili se astrologii Rekové a od nich Římané, kteří pěstovali tuto nauku přes všecky přísné vyhlášky senátu.

Církev středověká se stavěla proti těmto zbytkům pohanství, ale připouštěla přece jistý vliv hvězd. Mnozí biskupové a papežové se oddávali astrologii. Pavel III. nikdy nekonal konsistoř bez porady s astrology a Calixtus III. dokonce proklel kometu, která prý zmařila křížovou výpravu proti Turkům.

V době Shakespearově byla Anglie zaplavena astrology a velká Bess je podporovala. A přece Shakespeare praví v Caeserovi: »Ne ve hvězdách, leč na nás vina je, můj drahý Brute, že jsme podlci.«

Od století šestnáctého astrologie upadá a Swiftův vtip zasadil jí smrtelnou ránu.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1926, autor jvr.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
17. února 2021


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.