Ohromné zásoby uhlí a železné rudy na ruské Sibiři

rubrika: historické články / energetika, původně vyšlo: Epocha 1902, autor J. Č.
Zajímá vás, jaká nerostná bohatství má Rusko k dispozici na Sibiři? Přesně vám to přiblíží historický článek z roku 1902.
Následující text pochází z roku 1902

Uhlí a železo na Sibiři.

Ruský státní geologický výbor poukazuje v jedné svojí zprávě o geologických poměrech podél Sibiřské železnice především na bohatství tamního uhlí a rud.

Uhlí nalézá se v Sibiři v mohutných ložiskách na prostranství mezi Kirgizskou stepí a Usuri, a to mnohdy v mocných vrstvách; u Ekibaz-Touz shledána ložiska uhelná délky 7 km a síly 40 m. Uhlí to však obsahuje mnoho popela a kromě toho jsou zmíněná ložiska dosud příliš vzdálena od dráhy.

O něco menší jsou sice pánve uhelné u Karaganely v západní končině Kirgizské stepi, avšak chovají uhlí výtečné jakosti. U Suděnky dále zjištěno 19 pásem o síle 32 m; bohatství těchto ložisek do hloubky asi 100 m se odhaduje nejméně na 100 millionů tun uhlí. Zde se pracuje již na třech dolech, které vydají měsíčně 5000 T.

Černé uhlí se nalézá v Sibiři dále u Minusinska na střední Angaře, dále u Irkutska, hnědouhelná ložiska pak při řekách Čulimu, Jaji, Oce, Angaře, Jeniseji a na východním břehu jezera Bajkalského. Z nich prý samotné ložisko u Lučanského v sobě chová aspoň 7 mill. T černého uhlí a anthracitu.

Dosud však se nalézá veškeré toto bohatství uhelné skorem nevyužito, a lokomotivy Sibiřské dráhy se vytápějí dřívím, což má za následek povážlivé ničení tamních lesů.

Ložiska železných rud výtečné jakosti a čistoty a velikých rozměrů se vyskytují ve krajích počínaje Kirgizskou stepí až po břehy Tichého okeanu. Tak na př. ložiska v Aberkanu rozprostírají se v délce 25 km a obsahují přes 1½ mill. T rudy nadmíru čisté. Ještě větší zdá se že jsou poklady rud u Irby.

V Zábajkalí jsou rovněž mocná ložiska magnetové rudy, na př. u Balegy a Něrčinska, kde dosahují síly 34 až i 90 m.

Rudy zinkové, měděné, olověné, stříbrné a manganové nalézají se sice na četných místech, avšak ne dosud za takových poměrů, aby se daly s prospěchem využitkovati.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1902, autor J. Č.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
28. listopadu 2018


Diskuze k článku „Ohromné zásoby uhlí a železné rudy na ruské Sibiři“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.