Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Ohromné zásoby uhlí a železné rudy na ruské Sibiři

původně vyšlo: Epocha 1902, autor J. Č.
Zajímá vás, jaká nerostná bohatství má Rusko k dispozici na Sibiři? Přesně vám to přiblíží historický článek z roku 1902.


Uhlí a železo na Sibiři.

Ruský státní geologický výbor poukazuje v jedné svojí zprávě o geologických poměrech podél Sibiřské železnice především na bohatství tamního uhlí a rud.

Uhlí nalézá se v Sibiři v mohutných ložiskách na prostranství mezi Kirgizskou stepí a Usuri, a to mnohdy v mocných vrstvách; u Ekibaz-Touz shledána ložiska uhelná délky 7 km a síly 40 m. Uhlí to však obsahuje mnoho popela a kromě toho jsou zmíněná ložiska dosud příliš vzdálena od dráhy.

O něco menší jsou sice pánve uhelné u Karaganely v západní končině Kirgizské stepi, avšak chovají uhlí výtečné jakosti. U Suděnky dále zjištěno 19 pásem o síle 32 m; bohatství těchto ložisek do hloubky asi 100 m se odhaduje nejméně na 100 millionů tun uhlí. Zde se pracuje již na třech dolech, které vydají měsíčně 5000 T.

Černé uhlí se nalézá v Sibiři dále u Minusinska na střední Angaře, dále u Irkutska, hnědouhelná ložiska pak při řekách Čulimu, Jaji, Oce, Angaře, Jeniseji a na východním břehu jezera Bajkalského. Z nich prý samotné ložisko u Lučanského v sobě chová aspoň 7 mill. T černého uhlí a anthracitu.

Dosud však se nalézá veškeré toto bohatství uhelné skorem nevyužito, a lokomotivy Sibiřské dráhy se vytápějí dřívím, což má za následek povážlivé ničení tamních lesů.

Ložiska železných rud výtečné jakosti a čistoty a velikých rozměrů se vyskytují ve krajích počínaje Kirgizskou stepí až po břehy Tichého okeanu. Tak na př. ložiska v Aberkanu rozprostírají se v délce 25 km a obsahují přes 1½ mill. T rudy nadmíru čisté. Ještě větší zdá se že jsou poklady rud u Irby.

V Zábajkalí jsou rovněž mocná ložiska magnetové rudy, na př. u Balegy a Něrčinska, kde dosahují síly 34 až i 90 m.

Rudy zinkové, měděné, olověné, stříbrné a manganové nalézají se sice na četných místech, avšak ne dosud za takových poměrů, aby se daly s prospěchem využitkovati.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1902, autor J. Č.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
28. listopadu 2018


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Debata k článku Ohromné zásoby uhlí a železné rudy na ruské Sibiři


Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty: