Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Legendární psí hrdina: Barry, který sám zachránil desítky lidí

původně vyšlo: Illustrovaný svět 1903, autor neuveden.
Sice vypadal trochu jako bernardýn, ale bernarnýn to nebyl - původ legendárního alpského psího zachránce byl jiný. To a mnohé další se dozvíte v historickém článku z roku 1903.


Zvíře ve službách lidskosti.

Proslulá hora Sv. Bernarda neboli Veliký Bernard, skupina velikých alpských hor Penninských mezi údolím Rhonským a městem Martigny a údolím Dory Baltey a městem Aostou již v Italii, s pověstným průsmykem, tvořícím jeden z nejznámějších přechodů ze Švýcar do Italie, jímž kdysi Římané, Karthagiňané pod Hannibalem, Langobardi, Frankové, Burgundi, Němci, Saraceni, Rakušané i Francouzi s Napoleonem od jihu k severu a opačně přes nebetyčné hráze alpské se ubírali — pověstnou se stala i svým světoznámým »hospicem«, vystavěným ve výši 2475 m., jenž může až na 400 poutníků přijati a ošetřiti.

Hospic vystavěn na místě, kde kdysi stával pohanský chrám římský, ke cti Joviše postavěný. Císař Konstantin dal chrám zbořiti a zbudoval zde kapli křesťanskou; ve stol. X. savojský šlechtic, sv. Bernard, obnovil kapli a vystavěl zde útulnu pro hosty; po něm má celá hora jméno své. Členové řádu sv. Augustina přijímají zde pocestné a pátrají po ubohých zbloudilcích, zapadlých v závěje neb mrazem ustydlých.

Denně vycházejí na obchůzku na místa nejnebezpečnější; jejich věrnými průvodčími jsou zvláštní psi bernardinští, z nichž jeden, Barry, stal se osobností přímo historickou. Památný pes ten zachránil život více než 40 lidem.

Cestovatel a spisovatel Scheitlin udílí mu čestný titul »světce na hoře Sv. Bernarda . . .«

»Vycházel jsi,« píše v něm nadšeně (jak cituje náš Rutte v krásném svém cestopisném díle »Švýcarsko«), »nesa košíček s chlebem a lahvičku (nebo i soudek) posilujících nápojů na krku, den co den z kláštera za chumelice i oblevy hledat sněhem zapadlých, lavinou přikrytých, jich vyhrabávat neb rychle uhánět domů, aby mniši šli s tebou a pomáhali křísit . . . Tak jsi jednal po dvanácte roků . . . Zachránil jsi život více jak čtyřiceti lidem. Město Bern jednalo dobře, když jsi sestárnul a seslábnul, že jsi nemohl lidem více sloužiti, že tě živilo až do smrti. Nyní tělo tvé jest vycpáno v museu bernském; kdo je uvidí, smekne klobouk . . .«

Původní psi, praví bernardinští, již dle tradice mnichů vznikli křížením dánské dogy s pyrenejským mastyffem, velkým psem ovčáckým, dávno vyhynuli. Nynější, také tak zvaní, jsou odrůdou novofundlandskou, a nemají s původními psy svatobernardskými nic společného, nežli typickou a ušlechtilou hlavu.

A tak slávu starého »dobrodince lidstva« žádné plemeno moderní nemůže zastříti, a starý Barry stkví se v historii příkladně jako »zvíře ve službách lidskosti«, získavší si o lidstvo zásluh nesmrtelných!


Původní zdroj historického článku:
Illustrovaný svět 1903, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
5. října 2018


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Debata k článku Legendární psí hrdina: Barry, který sám zachránil desítky lidí


Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty: