Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Legendární psí hrdina: Barry, který sám zachránil desítky lidí
původně vyšlo: Illustrovaný svět 1903, autor neuveden.

Sice vypadal trochu jako bernardýn, ale bernarnýn to nebyl - původ legendárního alpského psího zachránce byl jiný. To a mnohé další se dozvíte v historickém článku z roku 1903.


Zvíře ve službách lidskosti.

Proslulá hora Sv. Bernarda neboli Veliký Bernard, skupina velikých alpských hor Penninských mezi údolím Rhonským a městem Martigny a údolím Dory Baltey a městem Aostou již v Italii, s pověstným průsmykem, tvořícím jeden z nejznámějších přechodů ze Švýcar do Italie, jímž kdysi Římané, Karthagiňané pod Hannibalem, Langobardi, Frankové, Burgundi, Němci, Saraceni, Rakušané i Francouzi s Napoleonem od jihu k severu a opačně přes nebetyčné hráze alpské se ubírali — pověstnou se stala i svým světoznámým »hospicem«, vystavěným ve výši 2475 m., jenž může až na 400 poutníků přijati a ošetřiti.

Hospic vystavěn na místě, kde kdysi stával pohanský chrám římský, ke cti Joviše postavěný. Císař Konstantin dal chrám zbořiti a zbudoval zde kapli křesťanskou; ve stol. X. savojský šlechtic, sv. Bernard, obnovil kapli a vystavěl zde útulnu pro hosty; po něm má celá hora jméno své. Členové řádu sv. Augustina přijímají zde pocestné a pátrají po ubohých zbloudilcích, zapadlých v závěje neb mrazem ustydlých.

Denně vycházejí na obchůzku na místa nejnebezpečnější; jejich věrnými průvodčími jsou zvláštní psi bernardinští, z nichž jeden, Barry, stal se osobností přímo historickou. Památný pes ten zachránil život více než 40 lidem.

Cestovatel a spisovatel Scheitlin udílí mu čestný titul »světce na hoře Sv. Bernarda . . .«

»Vycházel jsi,« píše v něm nadšeně (jak cituje náš Rutte v krásném svém cestopisném díle »Švýcarsko«), »nesa košíček s chlebem a lahvičku (nebo i soudek) posilujících nápojů na krku, den co den z kláštera za chumelice i oblevy hledat sněhem zapadlých, lavinou přikrytých, jich vyhrabávat neb rychle uhánět domů, aby mniši šli s tebou a pomáhali křísit . . . Tak jsi jednal po dvanácte roků . . . Zachránil jsi život více jak čtyřiceti lidem. Město Bern jednalo dobře, když jsi sestárnul a seslábnul, že jsi nemohl lidem více sloužiti, že tě živilo až do smrti. Nyní tělo tvé jest vycpáno v museu bernském; kdo je uvidí, smekne klobouk . . .«

Původní psi, praví bernardinští, již dle tradice mnichů vznikli křížením dánské dogy s pyrenejským mastyffem, velkým psem ovčáckým, dávno vyhynuli. Nynější, také tak zvaní, jsou odrůdou novofundlandskou, a nemají s původními psy svatobernardskými nic společného, nežli typickou a ušlechtilou hlavu.

A tak slávu starého »dobrodince lidstva« žádné plemeno moderní nemůže zastříti, a starý Barry stkví se v historii příkladně jako »zvíře ve službách lidskosti«, získavší si o lidstvo zásluh nesmrtelných!původ historického článku:
Illustrovaný svět 1903, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
5. října 2018Debata k článku 'Legendární psí hrdina: Barry, který sám zachránil desítky lidí'

Fotoarchiv
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.