Smutný konec nejoblíbenějšího pražského parku

rubrika: historické články / životní prostředí, příroda a zemědělství, původně vyšlo: Světozor 1904, autor neuveden.
Jak se říká - nic netrvá věčně. Důkazem toho je i článek z roku 1904, který vám popíše jak vznikl a po více sto letech bohužel i zanikl velmi oblíbený park v Praze.
Následující text pochází z roku 1904

Bývalá Kanálka v Praze. Bývalá!

Tím malým obrázkem naším řečeno vše o této kdysi tak nádherné zahradě pražské, jež bývala jednou z nejmilejších procházek starších Pražanů.

»Studium a milování!« mohl zníti pohrobní nápis její; k tomu Pražanům sloužila; celé generace odbývaly si zde svá sladká muka lásky a méně sladká —,dření‘ k maturitě nebo ke ,státnicím‘. S pojmem toho splynul pojem Kanálky na mnohá desetiletí.

Teď je — a vlastně už několik let — po všem. Kanálka se sesychala, její stromoví se projasňovalo, řidlo, na všech stranách ustupovalo; dnes už poslední Mohykán její padl pod rukou spekulace a přívalu rozpínavosti moderního města.

Sad ,Kanálka‘ zvána byla tak obecně po zakladateli svém Josefu Emanueli Malabailovi hraběti Canalovi, humanistovi, rodilém Vídeňanu, jenž naplněn jsa ovzduším své doby, vzdal se roku 1770 jako podplukovník služeb vojenských, aby se úplně věnoval šíření vědy a blahu trpícího lidstva.

Jsa horlivým přívržencem svobodného zednářství, přičinil se o zřízení sirotčince u sv. Jana Křtitele a chudobince. Zahradu Kanálskou založil r. 1787, zakoupiv rozsáhlé pozemky za bývalou Koňskou branou, zalesniv je a učiniv přístupnou Pražanům; část pozemků věnoval na zařízení botanické zahrady a zřídil zde botanický ústav, kde pořádány od pražských učenců přednášky o hospodářsko-technické stránce botaniky; přednášky konány netoliko zcela zdarma pro posluchače, ale tito vnaděni ještě četnými odměnami; posledním přednášejícím zde byl Bořivoj Presl.

Zde stával také vlastně první cukrovar v Čechách, ovšem malých rozměrů, založený jím r. 1811 na studium a vyučování o výrobě cukru z řepy. Jsa sám i spisovatelem, přičinil se hra- bě o vydání spisů botanických — za své zásluhy byl jmenován skutečným členem a zvolen i předsedou Vlastenecké společnosti hospodářské i čestným měšťanem pražským. Byl též horlivým hudebníkem a mecenášem hudebním.

Jeho jméno, vtělené do podniku tak lidumilného a ušlechtilého, zachováno bylo dlouho do budoucnosti. Ale nyní — osud Kanálky bude i osudem pověsti a jména jeho vůbec — toliko nějaký list pražské historie svědčiti bude pro vždy, jací i zde žili lidé vznešené mysli a srdce dobrého!


Původní zdroj historického článku:
Světozor 1904, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
26. září 2018


Diskuze k článku „Smutný konec nejoblíbenějšího pražského parku“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.