Zebra jako domácí mazlíček?

rubrika: historické články / životní prostředí, příroda a zemědělství, původně vyšlo: Illustrovaný svět 1904, autor neuveden.
Zebry jsou vzhledem podobné koním, ale mají i podobné vlastnosti a schopnosti? Článek z roku 1904 vás seznámí s pokusy vychovat z divokých zeber domácí zvíře.
Následující text pochází z roku 1904

Zebra domácím zvířetem.

Pokusy ochočiti zebry, divoká to zvířata africká, a učiniti z nich domácí zvířata, dějí se již po mnoho let.

Pokusy tyto nemají jen význam sportovní, nýbrž i hospodářský. Zebra náleží do téže skupiny býložravců, jako náš kůň a osel, na něž také tvarem těla na prvý pohled upomíná. Leč povahou jest to zvíře tak plaché, že bylo po všecky věky považováno za zcela nezkrotné.

Leč i u divokých zeber lze docíliti uspokojivých výsledků ve výcviku. Rozumí se, že ne valných u dospělých jedinců přivedených v zajetí, nýbrž u jejich potomků, již znenáhla — a to ještě velice znenáhla — »civilisaci« přivykají.

Zebra je poněkud vyšší než osel, připomínajíc spíše mezka, a proto hodí se lépe než osel k nošení břemen i jezdců, a kdyby časem podařilo se vychovati novou racu zebry domácí, k čemuž snaha dressérů směřuje, bylo by to dobrodiním pro ony kraje, kde vedro činí koni pobyt obtížný.

Leč tak daleko se za celá léta, v nichž »vychovány« mnohé zebří generace — nedošlo: zebru nelze zcela a bezpodmínečně aklimatisovat pro domácí chlév; i u zvířat, náležejících matkám, jichž otcové také zrodili se v zajetí, propukají čas od času staré, divoké pudy; bezpečně se pak na zvíře spolehnout nelze nikdy.

Proto konány odborníky pokusy další, ještě zajímavější prvých a s výsledky nejlepšími: bylo to křížení s koni a osly. Při tom — jak Brehm již připomíná — jest vysoce pozoruhodno, že bastard různých těchto jedinců není neplodným, nýbrž podržuje schopnost dále se rozmnožovati, při čemž význačné a charakteristické vlastnosti i znaky předků přecházejí na potomky.

Není vyloučeno, že bude časem vypěstován naprosto nový příslušník řádu jednokopytníků, který bude nutno zařaditi do přírodopisu právě tak, jako všechny druhy, které dle biblické tradice ušly všeobecné potopě v arše Noemově.


Původní zdroj historického článku:
Illustrovaný svět 1904, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
14. září 2018


Diskuze k článku „Zebra jako domácí mazlíček?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nejčtenější články
za posledních 30 dní

Nákupem na Hapík.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.