Naše projekty:   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   magazín Příroda.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Huculové nejsou jen koně, ale i malý slovanský národ

původně vyšlo: Illustrovaný svět 1903, autor neuveden.
Když se řekne Hucul, většinu lidí napadne kůň. Huculové ale nejsou koně, Huculové jsou malý národ, jejich život je s koňmi úzce spjat. Představí vám jej článek z roku 1903.


Huculka na pochodu

Zajímavým nárůdkem slovanským jsou tak zvaní Huculové, větev to maloruská, usedlá v Haliči, Bukovině a skrovně též v Uhrách, celkem v počtu asi 200 000 duší.

Středem jejich jest pobřeží řek Prutu a Čeremoše v Haliči, s městy Mikuličinem a Žabím. Pověstné bylo jejich hajdamáctví ve století osmnáctém, páchané v Haliči, k němuž dali proud sběhové před odvodem nebo před robotou; hajdamáci přepadali obchodníky a plenili dvory i krčmy.

S polapenými hajduky ukrutně nakládáno — ale podnes odvážné jejich kousky pod vůdcem Dobošem nevymizely z vypravování a písní lidových.

Předním zaměstnáním Huculů jest chov dobytka a ovcí, v zimě mýtění lesů, v létě plavba vorů po řekách a vůbec najímání se k cizím pracím.

Polský malíř Vladyslav Szerner předvádí nám zajímavý obrázek — Huculku v malebném krojí národním, na koni, sedící obkročmo jako muž, jedoucí kamsi horskou stezkou a při tom čile vřetánkem předoucí.

Zvoneček unyle cinká — mladé hříbátko vesele hopcuje za matkou — na všem viděti klid a spokojenost přírody i lidu, moderní civilisací dosud nezkaženého.


Původní zdroj historického článku:
Illustrovaný svět 1903, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
16. srpna 2018


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Debata k článku Huculové nejsou jen koně, ale i malý slovanský národ


Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2020 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.

 Naše další projekty: