Huculové nejsou jen koně, ale i malý slovanský národ

rubrika: historické články / životní prostředí, příroda a zemědělství, původně vyšlo: Illustrovaný svět 1903, autor neuveden.
Když se řekne Hucul, většinu lidí napadne kůň. Huculové ale nejsou koně, Huculové jsou malý národ, jejich život je s koňmi úzce spjat. Představí vám jej článek z roku 1903.
Následující text pochází z roku 1903

Huculka na pochodu

Zajímavým nárůdkem slovanským jsou tak zvaní Huculové, větev to maloruská, usedlá v Haliči, Bukovině a skrovně též v Uhrách, celkem v počtu asi 200 000 duší.

Středem jejich jest pobřeží řek Prutu a Čeremoše v Haliči, s městy Mikuličinem a Žabím. Pověstné bylo jejich hajdamáctví ve století osmnáctém, páchané v Haliči, k němuž dali proud sběhové před odvodem nebo před robotou; hajdamáci přepadali obchodníky a plenili dvory i krčmy.

S polapenými hajduky ukrutně nakládáno — ale podnes odvážné jejich kousky pod vůdcem Dobošem nevymizely z vypravování a písní lidových.

Předním zaměstnáním Huculů jest chov dobytka a ovcí, v zimě mýtění lesů, v létě plavba vorů po řekách a vůbec najímání se k cizím pracím.

Polský malíř Vladyslav Szerner předvádí nám zajímavý obrázek — Huculku v malebném krojí národním, na koni, sedící obkročmo jako muž, jedoucí kamsi horskou stezkou a při tom čile vřetánkem předoucí.

Zvoneček unyle cinká — mladé hříbátko vesele hopcuje za matkou — na všem viděti klid a spokojenost přírody i lidu, moderní civilisací dosud nezkaženého.


Původní zdroj historického článku:
Illustrovaný svět 1903, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
16. srpna 2018


Diskuze k článku „Huculové nejsou jen koně, ale i malý slovanský národ“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.