Historické recepty na rychlé uzení masa bez kouře

původně vyšlo: Česká hospodyně 1902, autor neuveden.
Máte rádi uzené maso? Zkuste si ho sami přípravit podle receptů na uzení masa bez kouře receptů z roku 1902. Historický článek vám také vysvětlí, jak uzení funguje a proč prodlužuje trvanlivost masa.

listování v kapitolách článku 'Historické recepty na rychlé uzení masa bez kouře'
  1. Jak uzení masa funguje?
  2. Recepty na rychlé uzení masa bez kouře
další »


Uzení.

Podstata konservování masa uzením spočívá v tom, že v kouři obsažené sloučeniny, velmi proti drobnohledným rozrušovatelům ústrojných látek účinné, (kreosol, fenol, kresol, kyselina octová a j.) do masa vnikají a je před hnilobou chrání.

Když věnujeme uzení náležítou péči, možno tímto způsobem dosáhnouti výrobek nejen chutný, ale i veliké trvanlivosti. Účinkoval-li kouř příliš dlouho, neb byl-li příliš horký kouř, snižuje se trvanlivost uzeniny.

Vlivem horka tvoří se kůra, jež brání vniknutí oněch jmenovaných ochranných látek do vnitř uzeného masa. Může se proto maso uvnitř tím snadněji kaziti, poněvadž teplo rozklad podporuje. Jest samozřejmo, že musí kusy masa býti tak zavěšeny, aby se ve spolek nedotýkaly.

Zvláštní důležitost má materiál k vytvořování kouře. Smí se k tomu jen tvrdé dříví použiti. Nejvýše cení se dříví bukové a dubové, také ještě dříví březové a březová kůra jsou účelny, kdežto dříví jehličnatých lesů jest úplně neschopné, poněvadž dostává od něho uzené maso příchuť po terpentýnu. Při uzení masa vepřového, zvláště výborné služby koná jalovec. Uhlí jak kamenné, tak hnědé jest rovněž vyloučeno, poněvadž jako při rašelině jsou v kouři těchto druhů paliva látky, jež činí maso k požívání neschopným.

Pravidelný průběh uzení může následujícími okolnostmi býti zabráněn neb obmezen a následkem toho stává se uzené maso k držení neschopným a to příliš dlouhým uzením při vysoké teplotě, parami v kouři obsaženými, nevhodným porážením zvířat, způsobem výkrmu, chybou při porážení a po porážce.


listování v kapitolách článku 'Historické recepty na rychlé uzení masa bez kouře'
  1. Jak uzení masa funguje?
  2. Recepty na rychlé uzení masa bez kouře
další »

Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1902, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
9. srpna 2018


Diskuze k článku „Historické recepty na rychlé uzení masa bez kouře“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.