Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Zavedení nové daně z cukru a dopravní daně
původně vyšlo: Epocha 1897, autor neuveden.

Jak popisuje článek z roku 1897, lidé se tohoto roku museli vyrovnat s novými daněmi. Proč byly zavedeny a jakou měly výši?


Daň z prodeje cukru a daň dopravní.

O nových daních sděluje vídeňská „Reichswehr“ : „Novou daní z prodeje cukru zvýší se dávky cukerní o 6 zl. při metrickém centu a vyplyne z toho roční výnos asi 15 milionů zlatých.

Cukerní daň obnáší nyní 13 zl. a bude daní z prodeje zvýšena na 19 zl. Dani té bude podroben cukr a zboží, obsahující cukr (cukroviny, čokoláda a pod.), a sice dle toho, mnoho-li cukru obsahují.

Daň bude se vybírati při výpravě z cukrovarů, většinou však ve velkých skladech. V okamžiku, kdy bude uskutečněno zvýšení potravních dávek z cukru, piva a kořalky, jež souvisí s rakousko-uherským vyrovnáním, bude daň z prodeje cukru ovšem zrušena.

Jinak ale má se věc s daní dopravní. Ta zůstane v platnosti i po uzavření celní a obchodní smlouvy s Uhry. Daň dopravní dlužno pojímati jako přirážku 5proc. při zboží a 12proc. při sazbě osobní a bude vybírána samotnými dopravními podniky a odtud odváděna státní pokladně. Její výnos jest pro první rok rozpočten asi na sedm milionů zlatých a stoupne prý ve dvou následujících letech na 10 a 12 milionů zlatých.

Se zavedením daně je spojeno současně zrušení kolku na jízdní lístky, jež vynáší posud 1,7 mil. zlatých. Mimo to bude prý z ní milion věnován vývozním účelům. Až bude vyrovnání s Uhry hotovo a zvýšení oněch tří potravních dávek provedeno, použije se výnosu dopravní daně k odstranění slabin rozpočtu, aby se mohla zrušiti malá loterie, novinářský kolek a silniční mýta“.původ historického článku:
Epocha 1897, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
10. srpna 2018Debata k článku 'Zavedení nové daně z cukru a dopravní daně'
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting, Aplus Hotel - levné ubytování v Praze

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.