Zavedení nové daně z cukru a dopravní daně

původně vyšlo: Epocha 1897, autor neuveden.
Jak popisuje článek z roku 1897, lidé se tohoto roku museli vyrovnat s novými daněmi. Proč byly zavedeny a jakou měly výši?


Daň z prodeje cukru a daň dopravní.

O nových daních sděluje vídeňská „Reichswehr“ : „Novou daní z prodeje cukru zvýší se dávky cukerní o 6 zl. při metrickém centu a vyplyne z toho roční výnos asi 15 milionů zlatých.

Cukerní daň obnáší nyní 13 zl. a bude daní z prodeje zvýšena na 19 zl. Dani té bude podroben cukr a zboží, obsahující cukr (cukroviny, čokoláda a pod.), a sice dle toho, mnoho-li cukru obsahují.

Daň bude se vybírati při výpravě z cukrovarů, většinou však ve velkých skladech. V okamžiku, kdy bude uskutečněno zvýšení potravních dávek z cukru, piva a kořalky, jež souvisí s rakousko-uherským vyrovnáním, bude daň z prodeje cukru ovšem zrušena.

Jinak ale má se věc s daní dopravní. Ta zůstane v platnosti i po uzavření celní a obchodní smlouvy s Uhry. Daň dopravní dlužno pojímati jako přirážku 5proc. při zboží a 12proc. při sazbě osobní a bude vybírána samotnými dopravními podniky a odtud odváděna státní pokladně. Její výnos jest pro první rok rozpočten asi na sedm milionů zlatých a stoupne prý ve dvou následujících letech na 10 a 12 milionů zlatých.

Se zavedením daně je spojeno současně zrušení kolku na jízdní lístky, jež vynáší posud 1,7 mil. zlatých. Mimo to bude prý z ní milion věnován vývozním účelům. Až bude vyrovnání s Uhry hotovo a zvýšení oněch tří potravních dávek provedeno, použije se výnosu dopravní daně k odstranění slabin rozpočtu, aby se mohla zrušiti malá loterie, novinářský kolek a silniční mýta“.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1897, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
10. srpna 2018


Diskuze k článku „Zavedení nové daně z cukru a dopravní daně“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.