Jak se vyrábí zápalky? Tento stroj jich za rok vyráběl miliony!

původně vyšlo: Vynálezy a pokroky 1905, autor Inž. J. M.
I přes veškerý pokrok jsou dodnes obyčejné dřevěné sirky nepostradatelné. Jak se ale vyrábí? S tím vás detailně seznámí historický text z roku 1905.

listování v kapitolách článku 'Jak se vyrábí zápalky? Tento stroj jich za rok vyráběl...'
  1. Kapitola 1
  2. Kapitola 2
další »


Nový stroj na výrobu zápalek.

Důležitý pokrok ve strojní výrobě sirek byl učiněn před nedávnem ve francouzské státní továrně na sirky v Aubervilliers (čti: Óberviljé) u Paříže, kde bylo totiž po některém zdokonalení uvedeno v činnost 16 kusů pozoruhodného stroje, jehož model byl vystaven v r. 1900 na světové výstavě v Paříži.

Stroj tento jest vynálezem inženýrů Sevène-a a Cahen-a (čti: Sevéna a Kaána), technických úředníků státních závodů sirkářských. V jediném stroji dějí se veškeré výkony, jež se týkají opatření dřívek zápalnými hlavičkami a srovnání hotových zápalek do škatulek. Znamenitou výkonnost nového tohoto stroje pochopíme, když uvážíme, že 16 takových strojů, které nyní pracují v sirkárně v Aubervilliers, vyrobí ročně 12 milliard zápalek.

Nebudeme se zabývati starým způsobem výroby sirek ani jeho strašným působením na zdravotní stav dělnictva, jež se jevilo nemocí zvanou úmrť čelistní. Tato nemoc ze zaměstnání byla pravou metlou dělnictva. Poněkud omezena byla tím, že při výrobě sirek nahrazen byl jedovatý fosfor bílý téměř nezávadným fosforem červeným, že bylo zavedeno lepši větrání dílen a bedlivější dozor na výrobu. Pak byly zavedeny samočinné stroje, čímž bylo dělnictvo zbaveno všech zdraví škodlivých výkonů. A tak konečně ona nemoc bude v budoucnosti pouze trudnou vzpomínkou. S velikým zadostiučiněním budeme sledovati zanikání této metly, která citelně šlehala humanitní cit.

Konstrukce a působení stroje soustavy Sevène-Cahen jest následující. Stroj jest uspořádán tak, že se na jedné straně do něho sypou krátké tyčinky z bílého dřeva, vkládá se síra, paraffin a kaše zápalná, na druhé straně pak vkládají se do něho škatulky bud dřevěné nebo papírové, jež stroj automaticky vzorně plní. Strojová část, která nese dřívka po dobu všech výkonů stroje, jest ocelová deska 5 cm široká a 1.2 m dlouhá, v níž jest proraženo pět řad dírek, které jsou od sebe stejně vzdáleny.

V každé řadě je 110 dírek, tak že lze z každé řady dle libosti naplniti buď 1 škatulku o 100 zápalkách, nebo 2 škatulky po 50. Pro bezpečné naplnění jest několik dírek přidáno. Dírky jsou kruhové, stejného průměru, jenž jest nepatrně menší než úhlopříčna průřezu dřívka. Z toho plyne, že dřívka, která se do dírek zarazí zůstanou v nich vězet, poněvadž se trochu smáčknou. Všechny desky (jest jich veliký počet) jsou připojeny na nekonečný Gallův řetěz, který jest pošinován západkami.


listování v kapitolách článku 'Jak se vyrábí zápalky? Tento stroj jich za rok vyráběl...'
  1. Kapitola 1
  2. Kapitola 2
další »

Původní zdroj historického článku:
Vynálezy a pokroky 1905, autor Inž. J. M.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
7. srpna 2018


Diskuze k článku „Jak se vyrábí zápalky? Tento stroj jich za rok vyráběl miliony!“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.