Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Jak snadno a levně připravit dokonalou hlínu pro pěstování květin v květináčích?
původně vyšlo: Česká hospodyně 1902, autor neuveden.

Kupujete v obchodech drahou půdu pro pěstování květin v květináčích? Nechte si v článku z roku 1902 poradit, jak si dokonalou půdu do květináčů snadno připravíte doma.


Dobrá hlína do květináčů.

Obyčejně nedostává se milovníkům květin výživné a všem rostlinám vyhovující hlíny. V následujících řádcích popíšeme vyzkoušenou přípravu.

Vezmeme obyčejný mech, jejž všude snadno získati můžeme a vysušíme jej na kamnech neb v troubě tak silně, až se rukou na prášek rozdrtiti dá. Chraňme se ale mech vysušiti na horké plotně, neboť se tu sice dobře vysouší, ale ztrácí jednu z nejužitečnějších a nejpotřebnějších vlastností — pružnost.

Zvláštní vlastnost tohoto mechového prachu pozůstává v tom, že činí hlínu, k níž byl promísen, pružnou. Tímto způsobem připravená hlína nikdy neztvrdne ani nezkýsne, jak se to často u hlíny v květináčích vyskytuje. Přídavek prášku mechového způsobuje, že voda rychle prosakuje; ba dají se v obyčejné půdě smíchané s mechem i kamelie pěstovati a mají neobyčejně krásné a bujné květy.

I begoniím se daří skoro v samotném mechu znamenitě, rostou v něm tak dobře, jako by jim vůbec nic jiného nepatřilo. Přidáme-li mechový prášek k hlíně z drnu, dostaneme půdu, v níž skoro všecky rostliny teplého domu se bujně vyvinují. Prášek z mechu má také ještě jinou pozoruhodnou vlastnost, že totiž vyživuje po dlouhý čas.

Pokusy dokázaly, že rostliny rostou v čistém mechu a nemůže tedy býti o jeho působnosti žádné pochyby. Jako všeobecné pravidlo platí, že pro rostliny rychle rostoucí vezme se mechového prášku více, kdežto pro rostliny vytrvalé vezme se jej méně. Mechový prášek jest s to, příteli květinářství nahraditi hlínu z rašelinného mechu, kterou tak nesnadno a draho lze nabýti. Nejhubenější a nejhorší hlínu možno mechovým práškem jako hlínu pro květiny uzpůsobiti.

Zajisté pro milovníky květin prostředek to velice cenný.původ historického článku:
Česká hospodyně 1902, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
30. července 2018Debata k článku ' Jak snadno a levně připravit dokonalou hlínu pro pěstování květin v květináčích?'
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting, Aplus Hotel - levné ubytování v Praze

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.