Byl historický psací stroj bez mechanické klávesnice vzor pro dnešní smartphony a tablety?

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Vynálezy a pokroky 1907, autor Inž. T— ek.
Myslíte, že je dotyková obrazovka nový vynález? V tom případě vás překvapí psací stroj z roku 1907, kde se místo mechanické klávesnice používala vyměnitelná tabulka s písmeny a speciální ukazovátko. Historický článek vám jeho výhody a fungování detailně popíše.
Následující text pochází z roku 1907

Psací stroj „Mignon“.

Psací stroje jsou dnešní dobou tak rozšířeny, že jich používají i četní soukromníci. Je-li však jejich cena dosud vysoká (500 korun i větší), má to příčinu v tom, že jsou příliš složité, což vyžaduje velice přesnou a jemnou konstrukci.

Složitost pochodí pak od toho, že se chce docíliti rychlého psaní, rychlejšího, než píše-li se obyčejným způsobem, což jest ovšem v mnohých případech požadavek velmi nutný a odůvodněný.

Avšak pro většinu lidí je rychlost psaní věcí jen podružnou, za to však hlavní je čistota a vzhled písma, čitelnost i menší namáhání při psaní.

Proto byly vynalezeny psací stroje jednodušší, s nimiž dosáhne vycvičená osoba větší rychlosti, než při obyčejném psaní, a jež kromě toho poskytují neocenitelnou výhodu, že jsou dvakrát až třikrát levnější než složité psací stroje. Některé podobné psací stroje jsme již v minulých ročnících tohoto časopisu popsali.

Psací stroj »Mignon«, přivedený asi před rokem na trh berlínskou Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft, patří do skupiny těchto sice levných, ale dobrých psacích strojů, liší se však úplně ode všech co do zacházení a hlavně tím, že nemá vůbec klávesnice. Pravá ruka účinkuje totiž za účelem tisknutí značek na jedinou klávesu U (obr. 1), kdežto se jinou klávesou vedle v levo umístěnou provádějí mezery mezi slovy. Levá ruka určuje pak značky, jež se mají tisknouti tím způsobem, že staví zvláštní ručku A na příslušnou značku na prohnuté tabulce T, opatřené značkami na způsob šachovnice. Jakmile ukáže ručka na žádanou značku, udeří se na klávesu U a značka se vytiskne na papír.

Zvláštní věc, o které se autor tohoto článku loni osobně přesvědčil na berlínské výstavě vynálezů pro drobný průmysl, jest, že levá ruka po kratičké době cviku rychleji pracuje než ruka pravá, ač má tato jen za úkol udeřiti vždy na touž klávesu. Pozoruje se, že levá ruka plní svůj úkol jaksi mechanicky, aniž by vykonávala práci, jež by vůbec stála za zmínku, poněvadž se ručka pohybuje neobyčejně lehce. Psaní nevyžaduje dlouhého cviku.

Celému ústrojí lze snadno porozuměli. Veškeré tiskací značky jsou uspořádány v řádkách za sebou na obvodu tiskacího válečku C (obr. 1. i 2.). Váleček se může otáčeti i posouvati ve směru osy. Oba tyto pohyby mu udílí ručka A, kterou pohybuje levá ruka. Ručka je totiž zavěšena kuličkovým čepem na pružném vodorovném raménku a jest asi uprostřed své délky spojena opět pomocí kuličkového čepu s pružným táhlem L, jež se souvá v objímce M. Ta jest na konci páky B (obr. 1.), která může kývati kupředu a dozadu.

Z toho plyne, že každé pošinutí konce ručky ve směru libovolného sloupce tabulky T způsobí poměrné pošinutí válečku C ve směru jeho osy. Jinak způsobuje pošinutí ručky ve směru kolmém, tedy ve směru libovolné řádky tabulky vsouvání nebo vytahování táhla L z objímky M. Část tohoto táhla je v objímce opatřena hřebenem, který zabírá s ozubeným kolečkem upevněným na hřídelíku válečku C, takže se tento otáčí buď na pravo nebo na levo dle toho, jak se pohybuje ručkou A.

Libovolný pohyb této ručky lze pak vždy rozložili v oba popsané k sobě kolmé pohyby, totiž ve směru sloupců a ve směru řádek a váleček C vykonává při tom přesně pohyby podobné, takže zastaví-li se konec ručky na určité značce, octne se současně táž značka na válečka nad papírem. Stiskne-li se klávesa U, značku se vytiskne a papír postoupí o normální vzdálenost písmen.

Upotřebení trvanlivých kovových tiskacích značek zabezpečuje při silném úhozu na klávesu U velmi ostré a čisté probíjecí kopie, takže vykonává »Mignon« totéž jako drahé stroje. Barvicí zařízení neposkytuje ničeho zvláštního. Jeho podstatou je jako u jiných strojů pásek napojený anilinovým inkoustem. Je možno psáti dopisy obyčejné nebo pro kopírování. Má-li se dopis rozmnožovat, užije se pásků hektografických nebo litografických.

Co však zaslouží zvláštní pozornosti, je rychlost, s jakou lze při tomto stroji zaměňovati druh písma a to nejen písmo co do vzhledu různé, ale i co způsobilosti ku psaní v různých řečech. Pro každý druh písma a každou řeč je jiný váleček, pro jinou řeč se vymění také tabulka T. Výměna se vykoná ve 2 až 3 minutách. To je zajisté veliká výhoda, neboť umožňuje užiti v jednom a témž dopise nejen různého druhu písma, aby se upoutala pozornost k určitým důležitým místům, ale i citátů v jiných řečech.

Nehledíme-li ani k mírné ceně stroje (100 Mk), poskytuje tento nový psací stroj mnohé velmi cenné výhody, s nimiž se u jiných strojů snadno nesetkáme, a zasluhuje pozornosti pro svůj důmyslný, jednoduchý mechanismus a snadné zacházení.


Původní zdroj historického článku:
Vynálezy a pokroky 1907, autor Inž. T— ek.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
13. července 2018


Diskuze k článku „Byl historický psací stroj bez mechanické klávesnice vzor pro dnešní smartphony a tablety?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.