Co si T. G. Masaryk myslel o ruské revoluci a možnosti vlády bolševiků u nás? Některé jeho myšlenky vás asi překvapí!

původně vyšlo: Poselství presidentova 1920, autor T. G. Masaryk.
Jakým měl Masaryk názor na Lenina, jeho revoluci v Rusku a možnost, že by se vláda bolševiků někdy rozšířila i k nám? To vám T.G.M. osobně prozradí v textu z roku 1920.


Bolševismus a marxismus.

Nechci se v této souvislosti vyhnout problému tak zvaného bolševismu a specielně ruského, protože spojením naší armády s Ruskem má pro nás význam zvláštní. Prožil jsem bolševickou revoluci na Rusku; pozoroval jsem ji velmi zblízka a pozoroval jsem ji s největším zájmem a smím říci, docela objektivně, Lenin prohlašuje svůj komunistický program za pravý marxismus. Avšak Lenin se mýlí.

Marx prodělal několik stadií svého socialistického vývoje; jistě třeba rozlišovat marxismus dvojí. Je marxismus revolučního r. 1848, komunistického programu, a prvního svazku „Kapitálu“; ale ve svém druhém stadiu Marx vzdal se již revolučnosti svého mládí a přijal stanovisko evoluční, až konečně Engels krátce před svou smrtí této revolučnosti úplně se vzdal a výslovně.

Lenin a jeho stoupenci dovolávají se tudíž marxismu, kterého se Marx a Engels sami později vzdali. Leninovský bolševism je skutečně mnohem více revolučním anarchismem, po případě syndikalismem než socialismem. O tom četné projevy Leninovy z poslední doby znalce věci nemohou nechat v pochybnosti.

Lenin však dovolává se marxismu i jinak neprávem. Marx, to je pravda, staví dělnickou masu příkře proti buržoasii; z toho však Engels a Marxovi stoupenci správně vyvodili demokratický princip majoritní. Lenin však diktaturu proletariátu přejímá ve smyslu minoritním. Pokud však jde o proletariát ve smyslu Marxově, Marx a Engels si žádali dělníka, který se stane následníkem Fichte a celé německé filosofie a vědy a tento proletariát filosofický měl převzít od buržoasie vedení společnosti.

Marx očekával od konečného převratu a od diktatury proletariátu vyšší stadium nejen vývoje hospodářského, nýbrž i kulturního. Avšak Lenin a jeho stoupenci representují hospodářský a kulturní primitivismus ruského negramotného mužíka. Lenin prohřešil se proti zákonu dělby práce, nepochopil, že vytvoření nové společnosti vyžaduje nové odborníky politické, hospodářské a sociální.

Ve svých řečech Lenin velmi často připouští, že on a jeho stoupenci dělili chyby a že se chybami učili; jenže ty chyby znamenají tisíce a tisíce lidských životů marně utracených. Svědomitý sociální politik učí se ze zkušenosti věků, musí umět čerpat z historie, musí pochopit pravou tendenci vývoje, zejména své doby a na takové zkušenosti musí stavět svou novou budovu, respektive opravovat budovu starší.

Leninova taktika upomíná příliš taktiku Ivana Hrozného. Ruský bo1ševismus nepřekonal ruského carismu. Nepopírám a sám jsem se o tom přesvědčil, mezi ruskými bolševiky, jsou lidé ideální, jsou také teoretikové, ale nebyli s svůj úkol; dnešní Rusko a jeho zoufalá hospodářská anarchie, všeobecná bída a všeobecný hlad vyvracejí leninovský komunismus. Nevidím jedním slovem v ruském bolševismu pravého marxismu, a pokud je marxismem, je vyvrácením marxismu spíše než jeho potvrzením, jakože vůbec tato válka a její následky, zdá se mi, nejsou verifikací marxismu, nýbrž jeho vyvrácením.

Zajisté si všimne každý, že bolševism v Rusku vznikl po porážce vojenské, podobně také v Německu a Uhrách, tedy v zemích poražených; pro psychologické pochopení moment nadmíru výmluvný.

U nás se bolševism někdy odsuzuje jakožto neslovanský a neruský. Já naopak myslím, že Lenin je Rus a typický Rus, třebaže se německým socialismem pokazil.

U nás bolševismus by byl neorganický. Bylo by nesprávné přenášet k nám programy a metody ruské, vzniklé ze zvláštních a docela abnormálních poměrů; naše dělnictvo má vyšší vzdělání, má jiné zkušenosti a úkoly než dělnictvo ruské a proto nemůže napodobit vzor ruský. Ale pok1ádám bolševistický komunism zásadně za nemožný.


Původní zdroj historického článku:
Poselství presidentova 1920, autor T. G. Masaryk.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
12. července 2018


Diskuze k článku „Co si T. G. Masaryk myslel o ruské revoluci a možnosti vlády bolševiků u nás? Některé jeho myšlenky vás asi překvapí!“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.