Co si T. G. Masaryk myslel o ruské revoluci a možnosti vlády bolševiků u nás? Některé jeho myšlenky vás asi překvapí!

rubrika: historické články / historické události, původně vyšlo: Poselství presidentova 1920, autor T. G. Masaryk.
Jakým měl Masaryk názor na Lenina, jeho revoluci v Rusku a možnost, že by se vláda bolševiků někdy rozšířila i k nám? To vám T.G.M. osobně prozradí v textu z roku 1920.
Následující text pochází z roku 1920

Bolševismus a marxismus.

Nechci se v této souvislosti vyhnout problému tak zvaného bolševismu a specielně ruského, protože spojením naší armády s Ruskem má pro nás význam zvláštní. Prožil jsem bolševickou revoluci na Rusku; pozoroval jsem ji velmi zblízka a pozoroval jsem ji s největším zájmem a smím říci, docela objektivně, Lenin prohlašuje svůj komunistický program za pravý marxismus. Avšak Lenin se mýlí.

Marx prodělal několik stadií svého socialistického vývoje; jistě třeba rozlišovat marxismus dvojí. Je marxismus revolučního r. 1848, komunistického programu, a prvního svazku „Kapitálu“; ale ve svém druhém stadiu Marx vzdal se již revolučnosti svého mládí a přijal stanovisko evoluční, až konečně Engels krátce před svou smrtí této revolučnosti úplně se vzdal a výslovně.

Lenin a jeho stoupenci dovolávají se tudíž marxismu, kterého se Marx a Engels sami později vzdali. Leninovský bolševism je skutečně mnohem více revolučním anarchismem, po případě syndikalismem než socialismem. O tom četné projevy Leninovy z poslední doby znalce věci nemohou nechat v pochybnosti.

Lenin však dovolává se marxismu i jinak neprávem. Marx, to je pravda, staví dělnickou masu příkře proti buržoasii; z toho však Engels a Marxovi stoupenci správně vyvodili demokratický princip majoritní. Lenin však diktaturu proletariátu přejímá ve smyslu minoritním. Pokud však jde o proletariát ve smyslu Marxově, Marx a Engels si žádali dělníka, který se stane následníkem Fichte a celé německé filosofie a vědy a tento proletariát filosofický měl převzít od buržoasie vedení společnosti.

Marx očekával od konečného převratu a od diktatury proletariátu vyšší stadium nejen vývoje hospodářského, nýbrž i kulturního. Avšak Lenin a jeho stoupenci representují hospodářský a kulturní primitivismus ruského negramotného mužíka. Lenin prohřešil se proti zákonu dělby práce, nepochopil, že vytvoření nové společnosti vyžaduje nové odborníky politické, hospodářské a sociální.

Ve svých řečech Lenin velmi často připouští, že on a jeho stoupenci dělili chyby a že se chybami učili; jenže ty chyby znamenají tisíce a tisíce lidských životů marně utracených. Svědomitý sociální politik učí se ze zkušenosti věků, musí umět čerpat z historie, musí pochopit pravou tendenci vývoje, zejména své doby a na takové zkušenosti musí stavět svou novou budovu, respektive opravovat budovu starší.

Leninova taktika upomíná příliš taktiku Ivana Hrozného. Ruský bo1ševismus nepřekonal ruského carismu. Nepopírám a sám jsem se o tom přesvědčil, mezi ruskými bolševiky, jsou lidé ideální, jsou také teoretikové, ale nebyli s svůj úkol; dnešní Rusko a jeho zoufalá hospodářská anarchie, všeobecná bída a všeobecný hlad vyvracejí leninovský komunismus. Nevidím jedním slovem v ruském bolševismu pravého marxismu, a pokud je marxismem, je vyvrácením marxismu spíše než jeho potvrzením, jakože vůbec tato válka a její následky, zdá se mi, nejsou verifikací marxismu, nýbrž jeho vyvrácením.

Zajisté si všimne každý, že bolševism v Rusku vznikl po porážce vojenské, podobně také v Německu a Uhrách, tedy v zemích poražených; pro psychologické pochopení moment nadmíru výmluvný.

U nás se bolševism někdy odsuzuje jakožto neslovanský a neruský. Já naopak myslím, že Lenin je Rus a typický Rus, třebaže se německým socialismem pokazil.

U nás bolševismus by byl neorganický. Bylo by nesprávné přenášet k nám programy a metody ruské, vzniklé ze zvláštních a docela abnormálních poměrů; naše dělnictvo má vyšší vzdělání, má jiné zkušenosti a úkoly než dělnictvo ruské a proto nemůže napodobit vzor ruský. Ale pok1ádám bolševistický komunism zásadně za nemožný.


Původní zdroj historického článku:
Poselství presidentova 1920, autor T. G. Masaryk.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
12. července 2018


Diskuze k článku „Co si T. G. Masaryk myslel o ruské revoluci a možnosti vlády bolševiků u nás? Některé jeho myšlenky vás asi překvapí!“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.