Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Představitelé Tibetu, hledající ochranu své země u vládce Ruska
původně vyšlo: Besedy lidu 1901, autor neuveden.

Když se dnes řekne Tibet, jako první vás asi napadne snaha dalajlamy o získání nezávislosti své země. Článek z roku 1901 vám ale představí jiný Tibet, kdy se naopak lámové snažili získat ochranu u tehdejší světové velmoci.


Tibetští lamové.

Velikou pozornost vzbudilo tyto dny poselstvo tibetské, vyslané od nejvyšší dvojice bagdolamy a dalailamy, v jichž rukou soustředěna veškerá moc politická i náboženská rozlehlých končin Tibetu, k »bílému caru« do Evropy vypravená.

Obrovská říše Tibetská, nejvyšší to planina země, prostírá se ve středu Asie mezi Čínou, Indií a Sibiří. Jakousi ochrannou vládu vykonávala nad ní doposud Čína, jejíž moc však posledními událostmi tak jest otřesena, že Tibet jal se ohlížeti po novém ochránci, jímž ovšem nemohl býti nikdo jiný, nežli nejbližší jejich soused severní, mocný car ruský. Poselstvo tibetské, jehož vypravení přikládá se světodějná důležitost, uvítáno na Rusi ovšem s neobvyklou pozorností a poctou.

Náboženství lamu neboli lamaismus jest smíšenina buddhismu s tak zv. šivaismem a šamaismem; podobá se dosti křesťanství, ano, zná též křest, biřmování, zpověď, posty, mše za zemřelé, slavnost dušiček, kláštery mužské i ženské, a obřady i krojem duchovních svých upomíná živě na obdobné zjevy katolicismu.

Na obraze našem vidíme skupinu tibetských kněží — lamů — s růženci a zvonky v rukou; obraz zajímavý každému sledovateli souvěkých událostí světových.původ historického článku:
Besedy lidu 1901, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
11. července 2018Debata k článku 'Představitelé Tibetu, hledající ochranu své země u vládce Ruska'

Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2018 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting, Aplus Hotel - levné ubytování v Praze

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.