Jak vypadá a funguje stroj, který vymývá skleněné láhve pro další použití?

původně vyšlo: Vynálezy a pokroky 1906, autor —ek.
Recyklace použitých skleněných lahví není žádný nový nápad. Článek z roku 1906 vám představí výkonný americký stroj, který už tehdy dokázal vymývat desítky tisíc láhví denně.


Samočinné vymývání lahví.

Mytí lahví je malým problémem čistoty a hygieny, jehož řešení žádá náležité péče již v prosté domácnosti. Zajisté však ještě více péče je třeba, má-li se mytí lahví díti nepřetržitě a dobře v případech, kdy se jedná o tisíce a tisíce lahví, jako ve velkých pivovarech, vinařských závodech lihovarech, velkoobchodech s minerálními vodami, velkozávodech voňavkářských a pod.

Do čistírny v podobných závodech jsou vracovány znečištěné láhve, jichž bylo často užito na jiné tekutiny. Je pak ovšem citelnou potřebou důkladně je vyčistiti, po případě, byl-li v nich uchováván petrolej nebo oleje rostlinné, je nejčastěji nezbytno zříci se jejich dalšího užívání k původnímu účelu. Je však nutno vynaložiti velikou práci i píli na vyčištění lahví a dozírati na to svědomitě.

Je přirozeno, že se hledělo ruční vymývání nahraditi prací strojovou, i byly za tím účelem již sestrojeny rozmanité stroje vymývací. Nejnovější z nich, který se prý znamenitě osvědčuje, je původu amerického a byl sestrojen v závodě firmy Charles H. Law v Clevelandu ve státě Ohio (čti: čárls, ló, klivlend, ohajo).

Tento samočinný vymývací stroj, zvaný »Cleveland«, spojuje velikou výkonnost s jednoduchostí a malým počtem úkonů. Dle velikosti vymyje samočinně a to důkladně 11.000, 22.000 nebo 42.000 lahví denně při desetihodinné práci a potřebuje při tom k obsluze jen čtyř dělníků, z nichž dva láhve do stroje vkládají a dva vyčištěné ukládají do košů. Tito čtyři dělníci mohou býti nahrazeni pěti ženami, jelikož práce nežádá zvláštní síly. Ženy se ostatně hodí ještě lépe než muži, poněvadž se v čištění nádobí lépe vyznají. Práce potřebná na pohon stroje kolísá dle velikosti stroje mezi 2 a 3 HP,

Zařízení stroje je velmi jednoduché. Základem jest obdélná nádržka, jež je rozdělena příčkami ve tři oddělení. První a druhé oddělení obsahuje čisticí tekutinu, jež jest určitou směsí různých zásaditých tekutin, kdežto třetí oddělení je naplněno čistou vodou, jež se vyměňuje dle přání a potřeby. Do všech těchto tří oddělení potápí se nekonečný pás, obsahující veliký počet kovových pochev, do nichž se láhve zatrkují. Pás je veden kladkami a volně se pohybuje.

Volme si k popisu pás, který obsahuje 268 příčných řad. Polovice řad má pochev devět, druhá polovice jen osm, a řady liché se střídají se sudými. Tento pás je tedy opatřen celkem 2278 pochvami. Láhve, prošedše dvakráte čisticí tekutinou (prvním a druhým oddělením), procházejí v třetím oddělení čistou vodou, vycházejí z ní dokonale vymyté a vypadávají konečně do mělké nádržky, jež je zpola naplněna proudící vodou. Touto se zamezuje narážení lahví na sebe. V mělké nádržce se otáčí zvolna dřevěné lopatkové kolo, jež udržuje vodu v pohybu, čímž se připlavují láhve na dosah ženám, jež stojí na konci stroje a mají za úkol vkládati vyčištěné láhve do košů za účelem odkapání. Při tomto strojním vymývání je počet rozbitých lahví tak nepatrný, že nestojí ani za řeč.

Láhve setrvají ve stroji asi 35 minut. Čisticí tekutina v obou prvních odděleních má být obyčejně 50 až 60° C teplá, jedná-li se však o lahve znečištěné oleji, doporučuje se teplota 80° C. Jednoduchým pokusem lze ostatně snadno stanovití nejvýhodnější teplotu pro daný případ.


Původní zdroj historického článku:
Vynálezy a pokroky 1906, autor —ek.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
26. června 2018


Diskuze k článku „Jak vypadá a funguje stroj, který vymývá skleněné láhve pro další použití?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.