Neuvěřitelné krutosti na zvířatech, které se dějí v kuchyni

původně vyšlo: Česká hospodyně 1910, autor neuveden.
Máte rádi dobré jídlo? Jistě, kdo by neměl. Článek z roku 1910 vám ale popíše, že někdy dobré jídlo vzniká za cenu strašlivého týrání zvířat.


Ukrutnosti v kuchyni.

V mnohých místech zřizují se spolky proti týrání zvířat, i časopisy rozepisují se o ukrutnostech a surovostech majitelů a ošetřovatelů němých tváří, kárajíce a povzbuzujíce je k lepšímu zacházení se zvířaty jim svěřenými. To jsou většinou mužští, od kterých se neočekává tolik útlocitu jako od něžných hospodyněk a kuchařek, o nichž, jako o ženských jemných bytostech myslíme, že nejsou nějaké ukrutnosti ani schopny.

A přece často se stává, že taková něžná ručka, citlivé jinak dámy, která nad hrůzným vypravováním do mdlob padá a vlasy jí vstávají, vykoná ukrutnost nesrovnávající se s jemným dobrým srdcem a ženskou citlivostí. Máme hlavně na paměti mnohé nepřístojné zvyky v kuchyni, které by se měly odstraniti a jež zde uvedeme.

Již krmení hus šiškami považuje se s mnoha stran za trýznění zvířat; není však tak zlé, jak kladení raků do studené vody a ponenáhlé jich vaření ; toť přece ukrutnost v pravém slova smyslu.

Rovněž kuchají-li se raci, neb stahuje-li se úhoř za živa, ryby oškrabávaji, žáby přeřezují též za živa, nesvědčí to o útlocitu kuchařky. Drůbež se ovšem zabíjeti musí, má se to však státi okamžikem a na místech takových, aby bylo zvíře ihned zabito.

Právě s raffinovanou ukrutností počínají si ty, které selata metlami do smrti umrskávají, je prý maso křehčí, neb které krocanu nalijí do chřtánu vařícího kořeněného vína, aby žhavým tím nápojem bídně zahynul. U nás se to však nestává.


Největšími mistry v trápení zvířat jsou však Číňané.

Některé příklady uvedeme. Nad oheň do pánve se vloží kus másla, a uchystá se cyenský pepř, sůl a jiné koření; na to se vezme kuře, house nebo kachna, a drží se živá tak, aby se nohy dotýkaly žhavé pánve. Následkem přílišného horka stahuje se krev zvířete do noh, které počnou mocně nabíhati. Občas vloží se nohy do připraveného koření a opět drží nad pánví. Po několikerém opětování vproudí všechna krev zvířete do noh, tak že tyto až na několik palců naběhnou a při tom jsou okořeněny. Požívají se jenom nohy.

Jiný recept: Utvoří se z hlíny malá ohrada v prostoře 2—3 stop a obežene se ve vzdálenosti 2 stop opět malou zídkou. Do této zevnější prostory vloží se živé jehně a nádoby s vínem, octem, kořením, solí a t. d. ; ve vnitřní ohradě zatopí se pořádný oheň. Následkem velikého horka pocítí zvíře velkou žízeň, hledajíc východ běhá úzkostlivě v ohradě a pije z nádob připravené tekutiny. Když všechno vypije, klesne vysíleno, načež jest v krátkosti nadobro upečeno.

Také želvy se podobným způsobem připravují. Želva dá se do hrnce s vodou a postaví se na oheň. Ve víku hrnce jest otvor právě tak velký, že jím může želva hlavu prostrčiti. Jakmile počne voda vařiti, hledí zvíře dostati hlavu na čerstvý vzduch a prostrčí ji otvorem víka. Tu jí podávají hojně kořeněného vína, které hltavě polyká. To trvá lak dlouho, pokud má zvíře sílu, hlavu venku udržeti; poněvadž má želva velmi tuhý život, trvá napájení tak dlouho, až úplně jest uvařena.

Ještě jednu ukrutnost se želvou konají rybářské ženy na Ceyloně, prodávající na trhu maso želví; vyřezávají živým želvám maso kupcům po kusech dle přání. Položí při tom želvu na záda, a zvíře jsouc vysazeno žhavým paprskům slunce a břitkému noži ukrutných žen, snáší hrozná muka, majíc hlavu a srdce živé ještě tehdy, když již ze skořápky ostatní maso vyřezáno jest.

Zdaž vše to nevzbuzuje ošklivost? Protož, něžné kuchařky, mějte soucit s ubohými obětmi kuchaření a zamezte týrání zvířat v kuchyni.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1910, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
19. června 2018


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.