K čemu všemu se dá využít telefon?

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Illustrovaný svět 1904, autor P.
Dnes dokáží smartphony téměř cokoliv, ale k čemu všemu se daly použít historické první telefonní přistroje? S tím vás seznámí náš dobový článek z roku 1904.
Následující text pochází z roku 1904

Nač také hodí se telefon.

V Americe, v zemi podivuhodných novot, přihodilo se již nejednou, že při soudní při vyslechnuti byli telefonicky svědci, jejichž osobní předvolání bylo by způsobilo přílišný náklad.

Ovšem má toto »zkrácené jednání« také své stinné stránky, neboť do telefonu snáze se mluví nepravda, než před soudcem, který svým pronikavým zrakem tak často rozeznává na žalobci, obviněném i svědcích, mluví-li lež nebo pravdu; výhodna ovšem jest úspora peněz, času, a snadnost výslechu.

Podivnější věc však jsou zkoušky telefonem. Prvá zkouška tohoto způsobu — alespoň prvá, o které veřejnost se dověděla — byla konána právě asi před rokem v Bostonu. V malé osadě, asi padesát mil od Bostonu vzdálené, připravoval se Artur Hutchins, student universitní, ke svým závěrečným zkouškám.

Několik dní mu jen zbývalo do rozhodných chvil, když náhle onemocněl a byl naprosto neschopen vydatí se na cestu. Nicméně nechtěl zkoušku odložiti až do příštího terminu, jsa důkladně připraven, a proto ráno, v den zkoušky dal se telefonicky spojiti s universitou a vysvětlil kterémusi z professorů svou nehodu; ježto zkouška byla ústní, prosil zároveň, aby směl telefonicky podrobiti se zkoušce. Přislíbil přibrati k sobě nepředpojaté svědky, kteří by mohli ztvrditi, že odpovědi nevyčítá z knih, nýbrž dává z hlavy.

Professorům originelní tato prosba tak se zamlouvala, že svolili. Dvě hodiny stál u telefonu v ohni křížových otázek, ale bohužel nápad jeho mu nepřinesl ovoce zdárného — neboť když zkouška byla skončena, oznámil mu předseda zkušební komisse, že propadl. Za tři měsíce po té musil se kandidát ten přece jen na universitě podrobiti zkoušce osobně, a prošel.

Ojedinělý případ udál se v Americe nedávno také s vězněm, který odsouzen byv k smrti, prosil telefonicky za milost. Příhoda udála se v státě Texas, kde bylo výjimečně odsouzenci milostivě dovoleno, aby telefonicky poprosil za rozmluvu guvernéra. V průvodu vězeňských dozorců byl doveden k telefonu, a dlouho rozmlouval s guvernérem, jejž znal dobře z let chlapeckých; z té příčiny kojil se také bezpečnou nadějí, že bude mu odpuštěno.

Ale guvernér, nejspíše právě proto, že znal zločince již od mládí, byl a zůstal neúprosný, patrně nahlížeje, že odpuštění pro tak povedené kvítko znamenalo by dobrého příliš. Nadarmo prosil vrah opět a opět za milost. Byl odveden do cely zpět a den po té nebylo ho mezi živými.


Původní zdroj historického článku:
Illustrovaný svět 1904, autor P.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
4. května 2018


Diskuze k článku „K čemu všemu se dá využít telefon?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.