Rekordně malý elektromotor

rubrika: historické články / elektrotechnika a elektronika, původně vyšlo: Vynálezy a pokroky 1904, autor neuveden.
Dnes jsou miniaturní elektromotory běžnou součástí našich mobilů, ale jaké parametry měly miniaturní elektromotory v roce 1904?
Následující text pochází z roku 1904

Liliputánský elektromotor.

Zhotoveni titěrných předmětů poskytuje vždy velikých obtíží, avšak tyto dosahují zajisté největší míry, jedná-li se o elektromotor, který jest vedlejším obrazcem znázorněn ve skutečné velikosti.

Motorek má chod zcela pravidelný. Jest to malý zázrak, který byl vykonán Gastonem Trevetem, hodinářem a elektromechanikem.

Motorek jest dvoupólový, derivační, s Grammovou kotvou. Výška induktorů jest 14,5 mm, jich délka 9,6 mm a šířka 5,3 mm, při základně jsou široké 7,6 mm. Cívky na induktorech sestávají asi ze 600 závitů drátu. Průměr kotvy jest 6,2 mm. Kotva jest železný váleček, na jehož obvodu jest 12 drážek, aby se usnadnilo vinutí, které sestává ze 4 vrstev drátu a dělí se na 6 sekcí. Isolace kotvy proti vinutí byla vykonána klejovaným tenkým papírovým pásem, který byl navinut do drážek.

Vinutí sestává ze 288 závitů měděného drátu o tloušťce 0,05 mm účinná délka drátů jest 1,67 m. Na jednom konci hřídelíku, na který jest kotva nasazena, jest připevněn kollektor měděný, sestávající ze 6 lamell, vzájemně isolovaných ebonitem. Tyto jsou vyříznuty z jediného kusu a souvisí vespolek vrstvou, silnou 1,1 mm. Dva kmusky ze slonové kosti svírají lamelly, které jsou nasazeny na mosazné trubičce a drženy šestihrannou maticí šroubovou.

Mosazná trubička jest pevně natažena na hřídelík. Konce vinutí na kotvě jsou připojeny k lamellám pomocí malých šroubků. Hřídelík jest uložen ve dvou konsolkách, které jšou připevněny na induktorech. Stříbrné kartáčky jsou tlačeny na kollektor pomocí prstenu a ploché zpružiny, které jsou připevněny šroubem. Na druhém konci hřídelíku jsou dva malé kotoučky. Elektromotorek spotřebuje 0,2 amperu při napětí 3,5 voltů, tudíž 0,7 wattu. Svědčí o veliké trpělivosti a neobyčejné dovednosti svého původce.


Původní zdroj historického článku:
Vynálezy a pokroky 1904, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
29. dubna 2018


Diskuze k článku „Rekordně malý elektromotor“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.