Jak český král zakládal předchůdkyni dnešní Akademie věd

původně vyšlo: Besedy lidu 1901, autor neuveden.
Zajímá vás, který český král založil královskou českou společnost nauk a pomohl tak rozvoji vědy a vzdělanosti u nás? Článek z roku 1901 vás s tím seznámí.


Císař a král český Leopold II zakládá král. českou společnost nauk v Praze r. 1791.

V jedné z nejvzácnějších staveb královského hradu pražského, ve Ferdinandeu neboli Belvederu královny Anny, zbudovaném od krále českého Ferdinanda I. choti jeho Anně Jagellovně, nacházíme několik obrazů mistrů českých, znázorňujících nejvýznačnější chvíle našich dějin.

Poslední z nich představuje nám výjev, jenž byl korunováním snah osvětových ve století XVIII. v naší vlasti a k duševnímu rozvoji jejímu ve století minulém podstatně přispěl. Jest to založení královské společnosti nauk v Praze dne 25. září 1791.

Bratr a nástupce císaře Josefa II., Leopold II., v opak centralisujícím a germanisujícím snahám dřívějším snažil se vrátiti národům a zemím jich práva a dal se korunovati na krále českého. Při korunovaci této (6. září 1791) jedno z předních míst zaujímala dosavadní soukromá společnost nauk, kteráž založena byvši výtečným baronem Ignácem Bornem utěšeně zkvétala a všecky učené muže vlasti naší v sobě soustřeďovala.

V uznání toho král Leopold, navštíviv poznovu Prahu v září téhož roku, zavítal do místnosti učené společnosti, a vyslechnuv zde slavnostní řeči, jež veliký náš slavista a jeden z předních buditelů národu našeho Josef Dobrovský zakončil vzletnou statí o oddanosti národů slovanských arcidomu rakouskému, třetího dne potom, dne 27. září společnost tu povýšil na královskou společnost nauk a přiřkl jí podpory 6000 zl.

Při té příležitosti podal Dobrovský vznešenému hosti některé básně vyšlé v jazyku českém na oslavu korunovace královské. Z císařského daru obdržel Dobrovský 1000 zl., za něž vykonal výzkumnou cestu do Švédska a na Rus na vypátrání rukopisů a knih českých.

Na obraze našem od malíře Thiela na obmítce ve Ferdinandeu namalovaném vidíme, kterak císař Leopold II. podává předsedovi učené společnosti, hraběti Prokopu Lažanskému, dekret zakládací. Kolem předsedy pak shromážděni mužové nejučenější a buditelé národa našeho: Dobrovský, Dobner, Vojgt, Unger, Pelcl a j.


Původní zdroj historického článku:
Besedy lidu 1901, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
31. března 2018


Diskuze k článku „Jak český král zakládal předchůdkyni dnešní Akademie věd“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.