Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Co vše dokázala předpovědět legendární věštkyně Madame de Thèbes?
původně vyšlo: Illustrovaný svět 1901, autor neuveden.

Věříte na věštění budoucnosti? Pařížská věštkyně Madame de Thèbes dokázala předvídat i válku nebo atentát! Více vám její schopnosti přiblíží článek z roku 1901.


Moderní Sibylla.

V době naší, kdy badáni v oboru přírodních věd i medicíny stojí již na úctyhodné výši, zajisté jest tím zajímavější snaha lidská, odhaliti na chvíli způsobem třeba zhola nevědeckým tajemnou roušku, zahalující budoucnost a osud každého z nás.

Právě veliká města jsou sídla největší učenosti a — pověrčivosti. A Paříž, toto »středisko a slunce« veškerého života celého světa, jest v tom ohledu pověstná svými »věštkyněmi«, z nichž nejpřednější místo zaujímá paní de Thèbes. Dáma tato pěstuje tak zv. chiromantii, hádání z ruky, a zvláště předpověděním násilné smrti krále Humberta docílila úspěchu nejsensačnějšího.

Starší již tato paní, pohybující se ovšem pouze v kruzích nejvyšších, povolána prý byla před třemi lety do Říma, kdež královna Margarita, choť zavražděného krále Humberta, znepokojována různými předzvěstmi, chtěla nabýti »jistoty«. Aby pak paní de Thèbes nevěděla, s kým má čest jednati, byla jí královna italská představena v bytě zcela prostém jako paní třídy prostřední; přes to prý z její ruky vyčetla brzké a náhlé vdovství.

Královna byla strašlivě rozechvěna, avšak první atentát na Humberta šťastně byl odvrácen. Teprve když král druhým atentátem se světa sprovozen byl, došla slova moderní Sibylly strašného potvrzení.

Jistý francouzský list rozpomněl se na proroctví ono a sdělil je s veřejností. Také nynější válku v Číně prý předpověděla jako vojnu, jíž se všecky mocnosti evropské účastní, která však nebude v Evropě ... Není tedy divu, že paní de Thèbes stala se rychle attrakcí světovou!původ historického článku:
Illustrovaný svět 1901, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
1. března 2018Debata k článku 'Co vše dokázala předpovědět legendární věštkyně Madame de Thèbes?'
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2018 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting, Aplus Hotel - levné ubytování v Praze

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.