Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Niagarské vodopády jako obří elektrárna
původně vyšlo: Světozor 1905, autor neuveden.

Touha využít energii vody na výrobu elektřiny není nic nového a Niagara je k něčemu takovému ideální místo. Jak Niagarské vodopády poháněly vodní elektrárnu vám přiblíží článek z roku 1905.


Nové využitkování vodní síly Niagarského vodopádu

Bohatství vodní síly na naší zemi jest přímo nepřebrané. Naše dosavadní vodní mlýny, turbiny a podobná zařízení zužitkují jen nepatrné procento této položky a vše ostatní přichází na zmar.

Za zaznamenání na tomto místě stojí jedna z nových myšlenek moderních techniků, že správným zužitkováním mořského přílivu a odlivu — na mechanické cestě — bylo by možno vyšinouti zeměkouli z její dráhy. To jsou ovšem problémy, s nimiž teprve daleká budoucnost přijde úže do styku. Zřetel dnešní technické vědy spokojuje se prozatím s tou vodní silou, jíž representuje volný spád řek i spád příkrý — vodopády.

Vodní mlýny, kde vodní síla zužitkována bezprostředně, jsou prvními předbojovníky v úloze, kterak ovládati a si podrobiti přírodu. Vždycky téměř, kdykoliv se mluví o zužitkování vodní síly, první zmínka týká se vodopádu Niagarského a do jisté míry právem.

Také od dvacíti let inženýři věnují Niagáře náležitou pozornost. Do let devadesátých lákal k sobě vodopád Niagárský výletníky svou velkolepou poesií přírody; moderní technika stírá poetický 'pel s toho panoramatu a praktické dvacáté století — jak se zdá učiní té poesii asi docela konec.

Massa vod odvádí se s hořejšího koryta zvláštními kanály k vodním turbinám a Peltonovým kolům a vodní síla bud zužitkuje se na místě, nebo přeměňuje se v sílu elektrickou, jíž užíváno i daleko od vodopádu samého.

Již více let Niagarský vodopád svítí i topí obyvatelům města Buffalo, vzdáleného na 42 km. (o několik km. dále než z Prahy do Českého Brodu). A právě nyní, jak naše obrázky ukazují, staví se nový kanál, jenž i s příslušnými stroji zužitkuje dalších 180 000 koňských sil tohoto divu světa.

Práce nad vodopádem samým jest krajně vzrušující a nebezpečná. Jest ovšem i dle toho královsky placena. Lze tu zaměstnati jen lidi krajně otužilé a chladnokrevné, jichž výkony potom v ničem nezadají krkolomným kouskům akrobatů z povolání. Jediný špatný krok dělí zde dělníky od jisté smrti. Jest podivno, že při tom jest těch smutných případu poměrně velmi málo.

A tak znenáhla člověk vítězí nad hrubou silou přírody, znenáhla sice. ale jistě. Podmaňuje ji si, ovládá a činí z ní svou služku. Síla hmoty ustupuje před silou lidského mozku a důvtipu...původ historického článku:
Světozor 1905, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
28. ledna 2018Debata k článku 'Niagarské vodopády jako obří elektrárna'

Fotoarchiv
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.