Niagarské vodopády jako obří elektrárna

původně vyšlo: Světozor 1905, autor neuveden.
Touha využít energii vody na výrobu elektřiny není nic nového a Niagara je k něčemu takovému ideální místo. Jak Niagarské vodopády poháněly vodní elektrárnu vám přiblíží článek z roku 1905.


Nové využitkování vodní síly Niagarského vodopádu

Bohatství vodní síly na naší zemi jest přímo nepřebrané. Naše dosavadní vodní mlýny, turbiny a podobná zařízení zužitkují jen nepatrné procento této položky a vše ostatní přichází na zmar.

Za zaznamenání na tomto místě stojí jedna z nových myšlenek moderních techniků, že správným zužitkováním mořského přílivu a odlivu — na mechanické cestě — bylo by možno vyšinouti zeměkouli z její dráhy. To jsou ovšem problémy, s nimiž teprve daleká budoucnost přijde úže do styku. Zřetel dnešní technické vědy spokojuje se prozatím s tou vodní silou, jíž representuje volný spád řek i spád příkrý — vodopády.

Vodní mlýny, kde vodní síla zužitkována bezprostředně, jsou prvními předbojovníky v úloze, kterak ovládati a si podrobiti přírodu. Vždycky téměř, kdykoliv se mluví o zužitkování vodní síly, první zmínka týká se vodopádu Niagarského a do jisté míry právem.

Také od dvacíti let inženýři věnují Niagáře náležitou pozornost. Do let devadesátých lákal k sobě vodopád Niagárský výletníky svou velkolepou poesií přírody; moderní technika stírá poetický 'pel s toho panoramatu a praktické dvacáté století — jak se zdá učiní té poesii asi docela konec.

Massa vod odvádí se s hořejšího koryta zvláštními kanály k vodním turbinám a Peltonovým kolům a vodní síla bud zužitkuje se na místě, nebo přeměňuje se v sílu elektrickou, jíž užíváno i daleko od vodopádu samého.

Již více let Niagarský vodopád svítí i topí obyvatelům města Buffalo, vzdáleného na 42 km. (o několik km. dále než z Prahy do Českého Brodu). A právě nyní, jak naše obrázky ukazují, staví se nový kanál, jenž i s příslušnými stroji zužitkuje dalších 180 000 koňských sil tohoto divu světa.

Práce nad vodopádem samým jest krajně vzrušující a nebezpečná. Jest ovšem i dle toho královsky placena. Lze tu zaměstnati jen lidi krajně otužilé a chladnokrevné, jichž výkony potom v ničem nezadají krkolomným kouskům akrobatů z povolání. Jediný špatný krok dělí zde dělníky od jisté smrti. Jest podivno, že při tom jest těch smutných případu poměrně velmi málo.

A tak znenáhla člověk vítězí nad hrubou silou přírody, znenáhla sice. ale jistě. Podmaňuje ji si, ovládá a činí z ní svou služku. Síla hmoty ustupuje před silou lidského mozku a důvtipu...


Původní zdroj historického článku:
Světozor 1905, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
28. ledna 2018


Diskuze k článku „Niagarské vodopády jako obří elektrárna“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.