Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Výprava automobilem napříč Saharou

původně vyšlo: Vynálezy a pokroky 1923, autor Inž. Č—k.
Představte si expedici napříč pouští s vozy z roku 1922. Bez GPS navigace, bez přesných map, bez telefonu, s nespolehlivými auty a minimálním výkonem motoru. Úkol hodný dobrodruha! Přečtěte si o odvážné výpravě vybavené vozy Citroën, která to dokázala.

listování v kapitolách článku 'Výprava automobilem napříč Saharou'
« předchozí
  1. Saharská poušť
  2. Popis speciálních pásových vozů Citroën, které projely Saharou
  3. Cesta automobilem napříč Saharou
  4. Kompletní fotogalerie k článku
další »

Výprava vyjela 17. prosince 1922 z Tuggurtu v Severní Africe a dosáhla cíle dne 7. ledna 1923, dorazivši v 10 hod. dopol. do místa Timbuktu po uražení dráhy 3170 km. Protože se jedná o spojení míst Alžír—Dakar, možno použiti z Alžíru do Tuggurtu zařízené již železnice; z Dakaru do Timbuktu používá se řeky Nigeru, která je splavná, a z části též železnice; vlastní poušťová cesta jde tedy z Timbuktu do Tuggurtu, a tam musili si účastníci výpravy pomoci, jak to šlo, kompasem a bojovati se strašným pískovým živlem. Jak jsme již uvedli, byla zřízena zásobiště v místech In-Salah, Inifel; Kidal a Tin-Zauaten zásobiti nebylo možno, a tak se stalo, že výprava opustila zásobiště In-Salah a stála vstříc děsné cestě skoro 2000 km délky až do Buremu. Při tom bylo nutno vézti s sebou všechen benzin a vodu kromě ostatního materiálu, nutného k životu a udržení vozů ve stavu nejlepší schopnosti. Největší útrapy čekaly výpravu ve zmíněné již poušti Tanezruft — zemi žízně. Ve dne úžasné vedro až přes 40° C, pak při západu slunce prudký obrat, v noci pak značná zima, což kladlo na personál i stroje nároky tím větší, že, jak bylo již uvedeno, hrozná jednotvárnost krajiny podlamuje i duševní vytrvalost.

Přes tyto námahy byly však všecky překážky překonány a posádka i stroje dosáhly svého cíle bez poruchy dne 7. ledna t. r. a podán tím důkaz přemožení obávané Sahary moderním prostředkem dopravním — automobilem; a dodejme ještě — automobilem o poměrně slabém motoru. Tím dán počátek nového spojení míst oddělených nehostinnými končinami a snad i počátek využití přírodního bohatství úseků těchto končin.

Na letošní automobilové výstavě, pořádané zásluhou našeho činného »Autoklubu Republiky Československé« v Praze, bude tento vůz »Citroën Kegresse-Hinstin« vystaven, a to v oddělení Ministerstva Národní Obrany, které pochopilo velký význam této konstrukce pro účely vojenské a podnikne s těmito vozy zkoušky.

Související článek: Saharský automobil


listování v kapitolách článku 'Výprava automobilem napříč Saharou'
« předchozí
  1. Saharská poušť
  2. Popis speciálních pásových vozů Citroën, které projely Saharou
  3. Cesta automobilem napříč Saharou
  4. Kompletní fotogalerie k článku
další »

Původní zdroj historického článku:
Vynálezy a pokroky 1923, autor Inž. Č—k.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
20. července 2017


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.