Výprava automobilem napříč Saharou

původně vyšlo: Vynálezy a pokroky 1923, autor Inž. Č—k.
Představte si expedici napříč pouští s vozy z roku 1922. Bez GPS navigace, bez přesných map, bez telefonu, s nespolehlivými auty a minimálním výkonem motoru. Úkol hodný dobrodruha! Přečtěte si o odvážné výpravě vybavené vozy Citroën, která to dokázala.Automobilem napříč Saharou

Jeden z největších projektů jest uskutečněn. Strašlivá písečná poušť, skutečné moře písku, vyhřátého sluncem do příšerného žáru, a kol dokola nesmírné horizonty hrozné jednotvárnosti, toť Sahara, ohromné pole Smrti. Nepochopíme dobře význam těchto slov, která se zdají obvyklými epithety; jen jeden dojem může vnésti patřičný názor na tuto krajinu. Představme si vzdálenost přes 3000 km, a stále týž terén, ohromná vedra, ni stopy po vodě — cesta natahuje se na týdny. Nekonečná pustina působí dojmem skličujícím ducha, takže tělo se stává málo vzdorným při přemáhání takové překážky. Kůň se nemůže do těchto pustin odvážiti, a jen velbloudy a sdruženými karavanami bylo možno dosáhnouti periodického, řídkého spojení. Není tedy divu, bylo-li ode dávna touhou křižovati nekonečné pouště strojem, zvláště když tyto cesty měly míti i obchodní význam. Vždyť si lidstvo slibuje i od Sahary mnoho nerostného bohatství. A tento první pokus motorového spojení jest uskutečněn, a to se zdarem rozhodným.

Dosud nebylo možno žádným způsobem zříditi ani udržeti nějakou cestu nebo silnici těmito krajinami, poněvadž písek tvoří často vrstvy mnoho desítek metrů mocné. Povaha písku je taková, že nepřipouští stabilního navrstvení, a poněvadž písek obsahuje velké procento zrnek velmi malých, stačí i lehké závany větru, aby celé záclony pískové daly se v pohyb a navály v krátkosti veliké dyny pískové na místa, kde byla dříve rovina. A tak po vyčerpání všech prostředků sáhlo se k automobilu jako k jedné možnosti dopravní; při tom se vědělo, že se jedná o projekt, který byl mnohými posuzován jako nemožný.

Bylo zřejmé, že se nemůže použiti k tomu obyčejného osobního nebo rychlého nákladního vozu, vždyť víme, že stačí i u nás někdy trochu bláta, aby se vůz stal neschopným pro dopravu. A pak zásobování benzinem, reservními díly a proviantem! Ke všemu si představme, že jemný písek může vnikati do ústrojí automobilu a zničiti choulostivé součásti v krátké době. Jaké nároky jsou kladeny na chlazení motoru, když teplota vzduchu ve dne obnáší i přes 40° C! Ve školách nám vyprávěli, že právě nedostatek vody je nejhorším utrpením, a že se v nouzi sahá i k nejhorším prostředkům.Původní zdroj historického článku:
Vynálezy a pokroky 1923, autor Inž. Č—k.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
20. července 2017


Diskuze k článku „Výprava automobilem napříč Saharou“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.